Phạm Công Nghĩa, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 435/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận và Thanh tra Xây dựng phường trên địa bàn quận Phú Nhuận do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

Quyết định 435/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận và Thanh tra Xây dựng phường trên địa bàn quận Phú Nhuận do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

Số hiệu: 435/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 23 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Công Nghĩa ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 435/2008/QĐ-UBND Phú
Chỉ thị 10/2007/CT-UBND về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

Chỉ thị 10/2007/CT-UBND về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

Số hiệu: 10/2007/CT-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phạm Công Nghĩa ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2007/CT-UBND
Quyết định 733/2007/QĐ-UBND năm 2007 quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và dân nguyện trên địa bàn quận Phú Nhuận do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

Quyết định 733/2007/QĐ-UBND năm 2007 quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và dân nguyện trên địa bàn quận Phú Nhuận do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

Số hiệu: 733/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 17 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Công Nghĩa ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 733/2007/QĐ-UBND Phú

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB