Phạm Duy Khương, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 4256/TCT-TNCN thời gian hưởng ưu đãi về thu nhập cá nhân ghi trong Giấy phép đầu tư do Tổng Cục thuế ban hành

Công văn 4256/TCT-TNCN thời gian hưởng ưu đãi về thu nhập cá nhân ghi trong Giấy phép đầu tư do Tổng Cục thuế ban hành

Số hiệu: 4256/TCT-TNCNNgày ban hành: 22 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Duy Khương BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 4256/TCT-TNCNV/v
Công văn 4185/TCT-TNCN vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4185/TCT-TNCN vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4185/TCT-TNCNNgày ban hành: 19 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Duy Khương BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4185/TCT-TNCNV/v Vướng mắc về
Công văn 4082/TCT-TTHT về tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4082/TCT-TTHT về tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4082/TCT-TTHTNgày ban hành: 12 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Duy Khương BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số 4082/TCT-TTHT V/v Tiếp tục
Công văn 4059/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân khi giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc và nghỉ hưu trước tuổi do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4059/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân khi giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc và nghỉ hưu trước tuổi do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4059/TCT-TNCNNgày ban hành: 11 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Duy Khương BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4059/TCT-TNCNV/v thuế TNCN khi
Công văn 4032/TCT-TNCN về nghĩa vụ thuế của cá nhân không hiện diện tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4032/TCT-TNCN về nghĩa vụ thuế của cá nhân không hiện diện tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4032/TCT-TNCNNgày ban hành: 08 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Duy Khương BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4032/TCT-TNCNV/v nghĩa vụ thuế
Công văn 3851/TCT-TNCN hướng dẫn xử lý vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 3851/TCT-TNCN hướng dẫn xử lý vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3851/TCT-TNCNNgày ban hành: 30 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Duy Khương BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3851/TCT-TNCNV/v hướng
Công văn 3785/TCT-TNCN miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức của năm 2008 nhưng chi trả vào năm 2010 do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 3785/TCT-TNCN miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức của năm 2008 nhưng chi trả vào năm 2010 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3785/TCT-TNCNNgày ban hành: 29 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Duy Khương BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3785/TCT-TNCNV/v trả lời
Công văn 2069/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản và việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất duy nhất trong trường hợp là đất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 2069/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản và việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất duy nhất trong trường hợp là đất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2069/TCT-TNCNNgày ban hành: 14 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Duy Khương BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2069/TCT-TNCNV/v chính
Công văn 2071/TCT-TNCN về kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc cho các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 2071/TCT-TNCN về kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc cho các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2071/TCT-TNCNNgày ban hành: 14 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Duy Khương BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2071/TCT-TNCNV/v kê khai
Công văn 2068/TCT-TNCN về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 2068/TCT-TNCN về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2068/TCT-TNCNNgày ban hành: 14 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Duy Khương BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2068/TCT-TNCNV/v vướng mắc
Công văn 2070/TCT-TNCN về miễn thuế 6 tháng đầu năm 2009 đối với cá nhân là cư trú sau thời điểm miễn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 2070/TCT-TNCN về miễn thuế 6 tháng đầu năm 2009 đối với cá nhân là cư trú sau thời điểm miễn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2070/TCT-TNCNNgày ban hành: 14 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Duy Khương BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2070/TCT-TNCNV/v miễn
Công văn 1972/TCT-TNCN hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với đối tượng là cộng tác viên do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1972/TCT-TNCN hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với đối tượng là cộng tác viên do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1972/TCT-TNCNNgày ban hành: 08 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Duy Khương BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1972/TCT-TNCN V/v hướng dẫn
Công văn 1980/TCT-TNCN thực hiện Thông tư 37/2010/TT-BTC về phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1980/TCT-TNCN thực hiện Thông tư 37/2010/TT-BTC về phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1980/TCT-TNCNNgày ban hành: 08 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Duy Khương BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1980/TCT-TNCN V/v triển khai
Công văn 1922/TCT-CS chính sách thuế đối với xử lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1922/TCT-CS chính sách thuế đối với xử lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1922/TCT-CSNgày ban hành: 03 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Duy Khương BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1922/TCT- CSV/v xử lý tài sản
Công văn 1924/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động thuê dàn khoan và hướng dẫn xử phạt với trường hợp chậm nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1924/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động thuê dàn khoan và hướng dẫn xử phạt với trường hợp chậm nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1924/TCT-CSNgày ban hành: 03 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Duy Khương BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1924/TCT-CSV/v chính sách thuế

Phạm Duy Khương, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 06/03/2021 19:30:11
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phạm Duy Khương

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB