Phạm Gia Khiêm, Hugo Martinet, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông báo hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và En Xan-va-đo

Thông báo hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và En Xan-va-đo

Số hiệu: 22/2011/TB-LPQTNgày ban hành: 31 tháng 03 năm 2011 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Phạm Gia Khiêm, Hugo Martinet BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Phạm Gia Khiêm, Hugo Martinet, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 22/03/2023 17:37:47
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phạm Gia Khiêm, Hugo Martinet

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB