Phạm Gia Khiêm, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Công văn 1846/TTg-QHQT phê duyệt bổ sung danh mục Dự án do ILO tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 1846/TTg-QHQT phê duyệt bổ sung danh mục Dự án do ILO tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1846/TTg-QHQTNgày ban hành: 13 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1846/TTg-QHQTV/v Phê duyệt bổ sung
Công văn 1778/TTg-QHQT phê duyệt Thỏa thuận thực hiện dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái rừng Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 1778/TTg-QHQT phê duyệt Thỏa thuận thực hiện dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái rừng Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1778/TTg-QHQTNgày ban hành: 30 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1778/TTg-QHQTV/v phê duyệt Thỏa
Công văn 1758/TTg-QHQT về gia hạn thời hạn thực hiện dự án

Công văn 1758/TTg-QHQT về gia hạn thời hạn thực hiện dự án "Hài hòa các mục tiêu giảm nghèo và môi trường trong chính sách và lập kế hoạch hướng tới phát triển bền vững” do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1758/TTg-QHQTNgày ban hành: 28 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1758/TTg-QHQTV/v gia hạn thời hạn
Công văn 979/TTg-QHQT kết quả đàm phán với Ngân hàng Phát triển Châu Á về Dự án Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo hệ thống thủy nông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 979/TTg-QHQT kết quả đàm phán với Ngân hàng Phát triển Châu Á về Dự án Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo hệ thống thủy nông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 979/TTg-QHQTNgày ban hành: 14 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 979/TTg-QHQTV/v Kết quả đàm phán
Công văn 967/TTg-QHQT thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia cho các Chương trình chung tại Việt Nam do Quỹ MDG tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 967/TTg-QHQT thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia cho các Chương trình chung tại Việt Nam do Quỹ MDG tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 967/TTg-QHQTNgày ban hành: 10 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 967/TTg-QHQTV/v thành lập Ban Chỉ
Công văn 937/TTg-QHQT về dự án Nghiên cứu khả thi xây dựng phần mềm GIS quản lý hệ thống cấp thoát nước tại Khánh Hòa sử dụng vốn viện trợ của Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 937/TTg-QHQT về dự án Nghiên cứu khả thi xây dựng phần mềm GIS quản lý hệ thống cấp thoát nước tại Khánh Hòa sử dụng vốn viện trợ của Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 937/TTg-QHQTNgày ban hành: 04 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 937/TTg-QHQTV/v dự án Nghiên cứu
Công văn 903/TTg-QHQT phê duyệt danh sách Trường tham gia dự án “Chương trình đào tạo nghề 2008” do Chính phủ Đức tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 903/TTg-QHQT phê duyệt danh sách Trường tham gia dự án “Chương trình đào tạo nghề 2008” do Chính phủ Đức tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 903/TTg-QHQTNgày ban hành: 02 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 903/TTg-QHQTV/v phê duyệt danh
Quyết định 318/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Pháp về phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 318/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Pháp về phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 318/QĐ-TTgNgày ban hành: 04 tháng 03 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 318/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng
Công văn 383/TTg-QHQT bổ sung vốn ODA không hoàn lại của Phần Lan cho Chương trình cấp nước và vệ sinh các thị trấn giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 383/TTg-QHQT bổ sung vốn ODA không hoàn lại của Phần Lan cho Chương trình cấp nước và vệ sinh các thị trấn giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 383/TTg-QHQTNgày ban hành: 04 tháng 03 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 383/TTg-QHQTV/v bổ sung vốn ODA không
Công văn 358/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án sử dụng ODA Tây Ban Nha do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 358/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án sử dụng ODA Tây Ban Nha do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 358/TTg-QHQTNgày ban hành: 27 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 358/TTg-QHQTV/v phê duyệt danh mục
Công văn 339/TTg-QHQT phê duyệt bổ sung Dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Danh mục yêu cầu Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 339/TTg-QHQT phê duyệt bổ sung Dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Danh mục yêu cầu Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 339/TTg-QHQTNgày ban hành: 26 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 339/TTg-QHQTV/v Phê duyệt bổ sung
Công văn 337/TTg-QHQT phê chuẩn các Hiệp định vay ngân hàng Phát triển Châu Á cho Chương trình phát triển giáo dục trung học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 337/TTg-QHQT phê chuẩn các Hiệp định vay ngân hàng Phát triển Châu Á cho Chương trình phát triển giáo dục trung học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 337/TTg-QHQTNgày ban hành: 24 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 337/TTg-QHQTV/v phê chuẩn các Hiệp
Công văn 336/TTg-QHQT duyệt danh mục dự án Trạm bơm nước Hà Nội do Bỉ tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 336/TTg-QHQT duyệt danh mục dự án Trạm bơm nước Hà Nội do Bỉ tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 336/TTg-QHQTNgày ban hành: 24 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 336/TTg-QHQTV/v duyệt danh mục dự
Công văn 335/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định hợp tác chuyên gia với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc và Cộng hòa Sát do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 335/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định hợp tác chuyên gia với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc và Cộng hòa Sát do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 335/TTg-QHQTNgày ban hành: 24 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 335/TTg-QHQTV/v Phê duyệt Hiệp
Công văn 318/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh nội dung Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Công văn 318/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh nội dung Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Số hiệu: 318/TTg-QHQTNgày ban hành: 22 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 318/TTg-QHQTV/v Điều chỉnh nội

Phạm Gia Khiêm, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 03/06/2023 14:39:48
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phạm Gia Khiêm

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB