Phạm Hồng Giang, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư 54/2005/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 54/2005/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 54/2005/TT-BNNNgày ban hành: 26 tháng 08 năm 2005 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Hồng Giang BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 54/2005/TT-BNN Hà
Công văn 3213/BNN-TL về thông báo Khung chiến lược phát triển PIM ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 3213/BNN-TL về thông báo Khung chiến lược phát triển PIM ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3213/BNN-TLNgày ban hành: 30 tháng 12 năm 2004 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hồng Giang BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3213/BNN-TLV/v
Quyết định 75/2004/QĐ-TT hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 75/2004/QĐ-TT hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 75/2004/QĐ-TTNgày ban hành: 20 tháng 12 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hồng Giang BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 75/2004/QĐ-TT Hà Nội,
Thông tư 75/2004/TT-BNN hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành

Thông tư 75/2004/TT-BNN hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành

Số hiệu: 75/2004/TT-BNNNgày ban hành: 20 tháng 12 năm 2004 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Hồng Giang BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 75/2004/TT-BNN Hà Nội,
Quyết định 14/2004/QĐ-BNN ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý quy hoạch các lưu vực sông do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 14/2004/QĐ-BNN ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý quy hoạch các lưu vực sông do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 14/2004/QĐ-BNNNgày ban hành: 09 tháng 04 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hồng Giang BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 14/2004/QĐ-BNN Hà
Quyết định 13 /2004/QĐ-BNN về việc Thành lập Văn phòng Quản lý quy hoạch các lưu vực sông do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 13 /2004/QĐ-BNN về việc Thành lập Văn phòng Quản lý quy hoạch các lưu vực sông do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 13/2004/QĐ-BNNNgày ban hành: 08 tháng 04 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hồng Giang BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 13/2004/QĐ-BNN Hà
Quyết định 4472/QĐ-BNN-KHCN năm 2003 ủy quyền thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị khoa học công nghệ của các đơn vị nghiên cứu triển khai thuộc bộ được đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 4472/QĐ-BNN-KHCN năm 2003 ủy quyền thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị khoa học công nghệ của các đơn vị nghiên cứu triển khai thuộc bộ được đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4472/QĐ-BNN-KHCNNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2003 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hồng Giang BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Thông tư 101/2003/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán các công trình XDCB thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 101/2003/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán các công trình XDCB thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 101/2003/TT-BNNNgày ban hành: 18 tháng 09 năm 2003 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Hồng Giang BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 101/2003/TT-BNN Hà
Quyết định 64/2003/QĐ-BNN ban hành định mức sản xuất bột sét dùng trong công tác khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 64/2003/QĐ-BNN ban hành định mức sản xuất bột sét dùng trong công tác khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 64/2003/QĐ-BNNNgày ban hành: 02 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hồng Giang BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 64/2003/QĐ-BNN Hà
Quyết định 55/2003/QĐ-BNN ban hành tạm thời Chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 55/2003/QĐ-BNN ban hành tạm thời Chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 55/2003/QĐ-BNNNgày ban hành: 09 tháng 04 năm 2003 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hồng Giang BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55/2003/QĐ-BNN
Quyết định 37/2003/QĐ-BNN ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Phú Ninh tỉnh Quảng Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 37/2003/QĐ-BNN ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Phú Ninh tỉnh Quảng Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 37/2003/QĐ-BNNNgày ban hành: 16 tháng 01 năm 2003 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hồng Giang BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 37/2003/QĐ-BNN Hà
Quyết định 90/2002/QĐ-BNN ban hành Quy định tạm thời

Quyết định 90/2002/QĐ-BNN ban hành Quy định tạm thời "Xét chọn, chuyển giao và sử dụng các phần mềm ứng dụng trong tính toán, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành cãc công trình thủy lợi" của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 90/2002/QĐ-BNNNgày ban hành: 09 tháng 10 năm 2002 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hồng Giang BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 90/2002/QĐ-BNN Hà
Quyết định 64/2002/QĐ-BNN về quy chế tuyển chọn, công nhận, khen thưởng công trình xây dựng chất lượng cao của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 64/2002/QĐ-BNN về quy chế tuyển chọn, công nhận, khen thưởng công trình xây dựng chất lượng cao của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 64/2002/QĐ-BNNNgày ban hành: 12 tháng 07 năm 2002 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hồng Giang BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------- Số: 64/2002/QĐ-BNN Hà
Quyết định 28/2002/QĐ-BNN về áp dụng chuẩn tiếng Việt TCVN6909 và một số chuẩn liên quan về công nghệ thông tin trong ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 28/2002/QĐ-BNN về áp dụng chuẩn tiếng Việt TCVN6909 và một số chuẩn liên quan về công nghệ thông tin trong ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 28/2002/QĐ-BNNNgày ban hành: 18 tháng 04 năm 2002 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hồng Giang BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 28/2002/QĐ-BNN Hà
Thông tư 39/2003/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán các công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 39/2003/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán các công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 39/2003/TT-BNNNgày ban hành: 21 tháng 01 năm 2002 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Hồng Giang BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 39/2003/TT-BNN Hà Nội,

Phạm Hồng Giang, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 20:47:50
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phạm Hồng Giang

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB