Phạm Ngọc Phương, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông báo 772/TB-BGDĐT kết luận của Thứ trưởng Bùi Văn Ga tại cuộc họp thực hiện quy chế đào tạo sau đại học hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông báo 772/TB-BGDĐT kết luận của Thứ trưởng Bùi Văn Ga tại cuộc họp thực hiện quy chế đào tạo sau đại học hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 772/TB-BGDĐTNgày ban hành: 20 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Ngọc Phương BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 772/TB-BGDĐT Hà Nội, ngày
Công văn 3776/BGDĐT-VP hoãn thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết đề án 1928 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 3776/BGDĐT-VP hoãn thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết đề án 1928 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3776/BGDĐT-VPNgày ban hành: 05 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Ngọc Phương BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3776/BGDĐT-VP V/v Hoãn thời
Thông báo 534/TB-BGDĐT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tại cuộc họp Ban Điều hành Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông báo 534/TB-BGDĐT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tại cuộc họp Ban Điều hành Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 534/TB-BGDĐTNgày ban hành: 03 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Ngọc Phương BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 534/TB-BGDĐT Hà Nội, ngày
Công văn 6881/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo tình hình thực trạng Cơ sở vật chất, sách và thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 6881/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo tình hình thực trạng Cơ sở vật chất, sách và thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6881/BGDĐT-CSVCTBTHNgày ban hành: 18 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Ngọc Phương BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6881/BGDĐT-CSVCTBTHV/v

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB