Phạm Phương Thảo, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 3
Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2007 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2007 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 75/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 75/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết số 68/2006/NQ-HĐND về việc trợ cấp đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục công tác ở các xã, phường khó khăn trên địa bàn thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 68/2006/NQ-HĐND về việc trợ cấp đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục công tác ở các xã, phường khó khăn trên địa bàn thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 68/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 68/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND về việc nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại trạm y tế phường - xã, thị trấn do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND về việc nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại trạm y tế phường - xã, thị trấn do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 64/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 64/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2007 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2007 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 70/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 70/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợtrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợtrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 73/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 73/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND về việc giám sát việc chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND về việc giám sát việc chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 65/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 65/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2007 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2007 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 74/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 74/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND về việc bổ sung quỹ đặt, đổi tên đường của thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND về việc bổ sung quỹ đặt, đổi tên đường của thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 66/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 66/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐNĐ về việc kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐNĐ về việc kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 71/2006/NQ-HĐNĐNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số : 71/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách các phường đông dân của quận 12 và quận Gò Vấp do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách các phường đông dân của quận 12 và quận Gò Vấp do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 38/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 13 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------- Số: 38/2006/NQ-HĐND TP.
Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004-2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004-2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 43/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 13 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------- Số: 43/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 39/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 13 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 39/2006/NQ-HĐND TP.Hồ Chí
Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004-2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004-2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 44/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 13 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------- Số: 44/2006/NQ-HĐND TP.
Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 40/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 13 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 40/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 45/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 13 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 45/2006/NQ-HĐND

Phạm Phương Thảo, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 22/03/2023 00:44:29
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phạm Phương Thảo

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB