Phạm Văn Phượng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Thông báo 233/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình thực hiện Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 233/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình thực hiện Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 233/TB-VPCPNgày ban hành: 29 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 233/TB-VPCP Hà Nội, ngày 29
Thông báo 233/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình thực hiện Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 233/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình thực hiện Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 233/TB-VPCPNgày ban hành: 29 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 233/TB-VPCP Hà Nội, ngày 29
Công văn 6802/VPCP-KTTH về lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với tài sản điều chuyển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6802/VPCP-KTTH về lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với tài sản điều chuyển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6802/VPCP-KTTHNgày ban hành: 27 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6802/VPCP-KTTH V/v lập hóa
Công văn 6802/VPCP-KTTH về lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với tài sản điều chuyển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6802/VPCP-KTTH về lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với tài sản điều chuyển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6802/VPCP-KTTHNgày ban hành: 27 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6802/VPCP-KTTH V/v lập hóa
Công văn 6348/VPCP-KTTH về thuế nhập khẩu xe ôtô buýt điện du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6348/VPCP-KTTH về thuế nhập khẩu xe ôtô buýt điện du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6348/VPCP-KTTHNgày ban hành: 12 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6348/VPCP-KTTH V/v thuế nhập
Công văn 6361/VPCP-ĐMDN về sáp nhập đơn vị sự nghiệp vào công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6361/VPCP-ĐMDN về sáp nhập đơn vị sự nghiệp vào công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6361/VPCP-ĐMDNNgày ban hành: 12 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6361/VPCP-ĐMDN V/v sáp nhập
Công văn 6347/VPCP-KTTH về giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6347/VPCP-KTTH về giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6347/VPCP-KTTHNgày ban hành: 12 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6347/VPCP-KTTH V/v về giá
Công văn 6249/VPCP-KTTH về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất cung ứng cho tàu biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6249/VPCP-KTTH về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất cung ứng cho tàu biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6249/VPCP-KTTHNgày ban hành: 07 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6249/VPCP-KTTH V/v thủ tục
Công văn 6248/VPCP-KTTH về phí xăng dầu đối với dầu mazut dùng sản xuất điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6248/VPCP-KTTH về phí xăng dầu đối với dầu mazut dùng sản xuất điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6248/VPCP-KTTHNgày ban hành: 07 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6248/VPCP-KTTH V/v phí xăng
Công văn 6080/VPCP-KTTH về thành lập Khu Kinh tế ven biển Thái Bình, Khu Kinh tế Ninh Cơ và Khu Kinh tế Đông Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6080/VPCP-KTTH về thành lập Khu Kinh tế ven biển Thái Bình, Khu Kinh tế Ninh Cơ và Khu Kinh tế Đông Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6080/VPCP-KTTHNgày ban hành: 01 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6080/VPCP-KTTH V/v thành lập
Công văn 6080/VPCP-KTTH về thành lập Khu Kinh tế ven biển Thái Bình, Khu Kinh tế Ninh Cơ và Khu Kinh tế Đông Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6080/VPCP-KTTH về thành lập Khu Kinh tế ven biển Thái Bình, Khu Kinh tế Ninh Cơ và Khu Kinh tế Đông Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6080/VPCP-KTTHNgày ban hành: 01 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6080/VPCP-KTTH V/v thành lập
Công văn 5889/VPCP-KTTH về kết quả công tác thanh tra cho vay hỗ trợ lãi suất tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 5889/VPCP-KTTH về kết quả công tác thanh tra cho vay hỗ trợ lãi suất tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5889/VPCP-KTTHNgày ban hành: 27 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5889/VPCP-KTTH V/v kết quả
Công văn 5842/VPCP-KTTH về thu phí 0,5% trên tổng số tiền ngân hàng thương mại trả nợ trước hạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 5842/VPCP-KTTH về thu phí 0,5% trên tổng số tiền ngân hàng thương mại trả nợ trước hạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5842/VPCP-KTTHNgày ban hành: 24 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5842/VPCP-KTTH V/v thu phí
Thông báo 195/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 195/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 195/TB-VPCPNgày ban hành: 24 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 195/TB-VPCP Hà Nội, ngày 24
Công văn 5716/VPCP-KTTH về trình tự, thủ tục trình Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 08/2011/QH13 về miễn, giảm thuế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 5716/VPCP-KTTH về trình tự, thủ tục trình Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 08/2011/QH13 về miễn, giảm thuế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5716/VPCP-KTTHNgày ban hành: 19 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5716/VPCP-KTTH V/v trình tự,

Phạm Văn Phượng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 04/08/2020 07:43:14
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phạm Văn Phượng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB