Phạm Viết Muôn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 4276/VPCP-TCCV tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 4276/VPCP-TCCV tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4276/VPCP-TCCVNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4276/VPCP-TCCV V/v tổ chức Cuộc
Thông báo 278/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 278/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 278/TB-VPCPNgày ban hành: 02 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 278/TB-VPCP Hà Nội, ngày 02
Thông báo 273/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình dân di cư tự do do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 273/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình dân di cư tự do do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 273/TB-VPCPNgày ban hành: 30 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 273/TB-VPCP Hà Nội, ngày 30
Công văn 3397/VPCP-QHQT đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á về Khoản vay cho Chương trình Phát triển tài chính vi mô – Tiểu chương trình 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 3397/VPCP-QHQT đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á về Khoản vay cho Chương trình Phát triển tài chính vi mô – Tiểu chương trình 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3397/VPCP-QHQTNgày ban hành: 16 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3397/VPCP-QHQT V/v: đàm phán
Thông báo 152/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 152/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 152/TB-VPCPNgày ban hành: 24 tháng 04 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 152/TB-VPCP Hà Nội, ngày 24
Công văn 96/BĐMDN hướng dẫn thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP do Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ban hành

Công văn 96/BĐMDN hướng dẫn thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP do Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ban hành

Số hiệu: 96/BĐMDNNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 96/BĐMDN
Công văn 96/BĐMDN hướng dẫn thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP do Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ban hành

Công văn 96/BĐMDN hướng dẫn thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP do Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ban hành

Số hiệu: 96/BĐMDNNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 96/BĐMDN
Công văn 7579/VPCP-TCCV về Giải thưởng chất lượng công trình xây dựng và soạn thảo Đề án tổ chức Phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh, hiện đại do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7579/VPCP-TCCV về Giải thưởng chất lượng công trình xây dựng và soạn thảo Đề án tổ chức Phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh, hiện đại do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7579/VPCP-TCCVNgày ban hành: 27 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7579/VPCP-TCCV V/v Giải
Công văn 6907/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng đấu nối giữa tuyến đường bộ với hệ thống đường tuần tra biên giới, tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6907/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng đấu nối giữa tuyến đường bộ với hệ thống đường tuần tra biên giới, tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6907/VPCP-KTNNgày ban hành: 30 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6907/VPCP-KTN V/v đầu tư xây
Thông báo 237/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Đề án

Thông báo 237/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Đề án "Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 237/TB-VPCPNgày ban hành: 30 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 237/TB-VPCP Hà Nội, ngày 30
Công văn 6907/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng đấu nối giữa tuyến đường bộ với hệ thống đường tuần tra biên giới, tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6907/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng đấu nối giữa tuyến đường bộ với hệ thống đường tuần tra biên giới, tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6907/VPCP-KTNNgày ban hành: 30 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6907/VPCP-KTN V/v đầu tư xây
Thông báo 237/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Đề án

Thông báo 237/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Đề án "Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 237/TB-VPCPNgày ban hành: 30 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 237/TB-VPCP Hà Nội, ngày 30
Công văn 6247/VPCP-KTTH thời gian báo cáo Đề án

Công văn 6247/VPCP-KTTH thời gian báo cáo Đề án "Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6247/VPCP-KTTHNgày ban hành: 07 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6247/VPCP-KTN V/v: thời gian
Công văn 6247/VPCP-KTTH thời gian báo cáo Đề án

Công văn 6247/VPCP-KTTH thời gian báo cáo Đề án "Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6247/VPCP-KTTHNgày ban hành: 07 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6247/VPCP-KTN V/v: thời gian
Công văn 4906/VPCP-ĐMDN áp dụng chính sách lao động dôi dư khi hợp nhất 03 Tổng công ty thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 4906/VPCP-ĐMDN áp dụng chính sách lao động dôi dư khi hợp nhất 03 Tổng công ty thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4906/VPCP-ĐMDNNgày ban hành: 20 tháng 07 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4906/VPCP-ĐMDNV/v áp dụng chính

Phạm Viết Muôn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 29/09/2020 16:16:13
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phạm Viết Muôn

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB