Phạm Viết Muôn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Công văn 3891/VPCP-ĐMDN điều chỉnh thời gian trình Đề án do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 3891/VPCP-ĐMDN điều chỉnh thời gian trình Đề án do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3891/VPCP-ĐMDNNgày ban hành: 14 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3891/VPCP-ĐMDNV/v điều chỉnh
Công văn 3890/VPCP-ĐMDN về thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 3890/VPCP-ĐMDN về thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3890/VPCP-ĐMDNNgày ban hành: 14 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3890/VPCP-ĐMDNV/v thời điểm xác
Công văn 3809/VPCP-KTN về khảo sát thăm dò quặng sắt tại huyện Yên Lập, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 3809/VPCP-KTN về khảo sát thăm dò quặng sắt tại huyện Yên Lập, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3809/VPCP-KTNNgày ban hành: 09 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3809/VPCP-KTNV/v khảo sát thăm
Công văn 3407/VPCP-KTN về thu hồi đất đối với dự án sản xuất, kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 3407/VPCP-KTN về thu hồi đất đối với dự án sản xuất, kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3407/VPCP-KTNNgày ban hành: 26 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3407/VPCP-KTNV/v thu hồi đất đối
Thông báo 125/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với ủy ban An toàn giao thông quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 125/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với ủy ban An toàn giao thông quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 125/TB-VPCPNgày ban hành: 26 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/TB-VPCP Hà Nội, ngày 26 tháng
Công văn 2780/VPCP-QHQT về ký kết Bản Ghi nhớ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp với Hàn Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 2780/VPCP-QHQT về ký kết Bản Ghi nhớ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp với Hàn Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2780/VPCP-QHQTNgày ban hành: 04 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2780/VPCP-QHQTV/v ký kết Bản
Công văn 2497/VPCP-KTN về quản lý, cấp phép khai thác quặng vàng sa khoáng trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 2497/VPCP-KTN về quản lý, cấp phép khai thác quặng vàng sa khoáng trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2497/VPCP-KTNNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:2497/VPCP-KTNV/v quản lý, cấp
Công văn 2188/VPCP-ĐMDN về chuyển đổi công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp thành doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 2188/VPCP-ĐMDN về chuyển đổi công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp thành doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2188/VPCP-ĐMDNNgày ban hành: 08 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:2188/VPCP-ĐMDNV/v chuyển đổi
Công văn 7802/VPCP-ĐMDN về cổ phần hóa Chi nhánh Công ty Fafim Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7802/VPCP-ĐMDN về cổ phần hóa Chi nhánh Công ty Fafim Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7802/VPCP-ĐMDNNgày ban hành: 29 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7802/VPCP-ĐMDNV/v CPH Chi nhánh
Công văn 7745/VPCP-QHQT thành lập Quỹ cơ sở hạ tầng ASEAN (AIF) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7745/VPCP-QHQT thành lập Quỹ cơ sở hạ tầng ASEAN (AIF) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7745/VPCP-QHQTNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 7745/VPCP-QHQTV/v thành lập Quỹ
Công văn 7786/VPCP-QHQT phê duyệt Kế hoạch tổng thể sáng kiến về kết nối ASEAN do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7786/VPCP-QHQT phê duyệt Kế hoạch tổng thể sáng kiến về kết nối ASEAN do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7786/VPCP-QHQTNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 7786/VPCP-QHQTV/v phê duyệt
Công văn 7746/VPCP-QHQT về ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công thương ký Nghị định thư sửa đổi Quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ thuộc Hiệp định thương mại hàng hóa trong Hiệp định ACFTA do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7746/VPCP-QHQT về ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công thương ký Nghị định thư sửa đổi Quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ thuộc Hiệp định thương mại hàng hóa trong Hiệp định ACFTA do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7746/VPCP-QHQTNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 7746/VPCP-QHQTV/v ủy
Công văn 7711/VPCP-QHQT về ký Nghị định thư thực hiện Gói cam kết thứ 2 của Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN – Trung Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7711/VPCP-QHQT về ký Nghị định thư thực hiện Gói cam kết thứ 2 của Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN – Trung Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7711/VPCP-QHQTNgày ban hành: 27 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 7711/VPCP-QHQTV/v ký Nghị
Công văn 7704/VPCP-QHQT bổ sung gói thầu dịch vụ tư vấn cho dự án Cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7704/VPCP-QHQT bổ sung gói thầu dịch vụ tư vấn cho dự án Cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7704/VPCP-QHQTNgày ban hành: 27 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 7704/VPCP-QHQTV/v bổ sung
Công văn 7703/VPCP-ĐMDN chưa thực hiện thí điểm cổ phần hóa Trường cao đẳng Công nghiệp Dệt May và Thời trang Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7703/VPCP-ĐMDN chưa thực hiện thí điểm cổ phần hóa Trường cao đẳng Công nghiệp Dệt May và Thời trang Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7703/VPCP-ĐMDNNgày ban hành: 27 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 7703/VPCP-ĐMDNV/v chưa thực

Phạm Viết Muôn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 19/01/2021 10:51:01
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phạm Viết Muôn

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB