Phạm Viết Muôn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 3
Công văn 7560/VPCP-ĐMDN cổ phần hóa Trung tâm Hợp tác lao động với nước ngoài thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7560/VPCP-ĐMDN cổ phần hóa Trung tâm Hợp tác lao động với nước ngoài thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7560/VPCP-ĐMDNNgày ban hành: 22 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 7560/VPCP-ĐMDNV/v cổ phần hóa
Công văn 7559/VPCP-ĐMDN thực hiện chuyển đổi Công ty Đường bộ 230 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7559/VPCP-ĐMDN thực hiện chuyển đổi Công ty Đường bộ 230 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7559/VPCP-ĐMDNNgày ban hành: 22 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 7559/VPCP-ĐMDNV/v thực hiện
Công văn 7588/VPCP-KTTH vướng mắc trong xử lý thuế theo Thông báo 168/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7588/VPCP-KTTH vướng mắc trong xử lý thuế theo Thông báo 168/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7588/VPCP-KTTHNgày ban hành: 22 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 7588/VPCP-KTTHV/v vướng mắc
Công văn 7579/VPCP-ĐMDN về sắp xếp lại Công ty Sen vòi Viglacera do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7579/VPCP-ĐMDN về sắp xếp lại Công ty Sen vòi Viglacera do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7579/VPCP-ĐMDNNgày ban hành: 22 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 7579/VPCP-ĐMDNV/v sắp xếp lại
Công văn 7436/VPCP-ĐMDN về chuyển công ty Cà phê Ia Châm thành công ty TNHH 2 thành viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7436/VPCP-ĐMDN về chuyển công ty Cà phê Ia Châm thành công ty TNHH 2 thành viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7436/VPCP-ĐMDNNgày ban hành: 18 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 7436/VPCP-ĐMDNV/v chuyển công
Công văn 7191/VPCP-ĐMDN về cổ phần hóa Tổng công ty Khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7191/VPCP-ĐMDN về cổ phần hóa Tổng công ty Khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7191/VPCP-ĐMDNNgày ban hành: 08 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 7191/VPCP-ĐMDNV/v cổ phần hóa
Công văn 8000/VPCP-ĐMDN về cổ phần hóa Chi nhánh Xuất nhập khẩu lâm sản Quy Nhơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 8000/VPCP-ĐMDN về cổ phần hóa Chi nhánh Xuất nhập khẩu lâm sản Quy Nhơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8000/VPCP-ĐMDNNgày ban hành: 04 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8000/VPCP-ĐMDNV/v cổ phần hóa
Công văn 6872/VPCP-ĐMDN bổ sung nội dung Đề án hợp nhất 3 Tổng công ty thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6872/VPCP-ĐMDN bổ sung nội dung Đề án hợp nhất 3 Tổng công ty thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6872/VPCP-ĐMDNNgày ban hành: 28 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6782/VPCP-ĐMDNV/v bổ sung nội
Công văn 6894/VPCP-QHQT về miễn lệ phí thị thực cho khách quốc tế vào Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6894/VPCP-QHQT về miễn lệ phí thị thực cho khách quốc tế vào Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6894/VPCP-QHQTNgày ban hành: 28 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6894/VPCP-QHQTV/v miễn lệ phí
Thông báo 269/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án FSO-5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 269/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án FSO-5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 269/TB-VPCPNgày ban hành: 28 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 269/TB-VPCP Hà Nội, ngày 28 tháng
Công văn 6852/VPCP-QHQT về phó Chủ tịch Tập đoàn GE xin tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6852/VPCP-QHQT về phó Chủ tịch Tập đoàn GE xin tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6852/VPCP-QHQTNgày ban hành: 27 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6852/VPCP-QHQTV/v phó Chủ tịch
Công văn 6787/VPCP-ĐMDN về mua cổ phần phát hành thêm của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6787/VPCP-ĐMDN về mua cổ phần phát hành thêm của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6787/VPCP-ĐMDNNgày ban hành: 24 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6787/VPCP-ĐMDNV/v mua cổ phần
Công văn 6829/VPCP-ĐMDN về tổ chức lại Công ty Thương mại thuốc lá do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6829/VPCP-ĐMDN về tổ chức lại Công ty Thương mại thuốc lá do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6829/VPCP-ĐMDNNgày ban hành: 24 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 6829/VPCP-ĐMDNV/v tổ chức lại Công ty
Công văn 6812/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng tuyến giao thông TL282 - QL18 tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6812/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng tuyến giao thông TL282 - QL18 tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6812/VPCP-KTNNgày ban hành: 24 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6812/VPCP-KTNV/v đầu tư xây dựng
Công văn 6788/VPCP-KTN bổ sung Dự án nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu biển Falcon - Vũng Rô vào quy hoạch ngành đóng và sửa chữa tàu biển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6788/VPCP-KTN bổ sung Dự án nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu biển Falcon - Vũng Rô vào quy hoạch ngành đóng và sửa chữa tàu biển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6788/VPCP-KTNNgày ban hành: 24 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6788/VPCP-KTNV/v bổ sung Dự án

Phạm Viết Muôn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 08/08/2020 22:33:13
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phạm Viết Muôn

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB