Phạm Vũ Luận, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 386/QĐ-BGDĐT năm 2013 phân công công tác của Bộ trưởng và Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 386/QĐ-BGDĐT năm 2013 phân công công tác của Bộ trưởng và Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 386/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 29 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Vũ Luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 386/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 29
Thông tư 20/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Điều 6 Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 20/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Điều 6 Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số hiệu: 20/2012/TT-BGDĐTNgày ban hành: 12 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Vũ Luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2012/TT-BGDĐT Hà Nội,
Thông tư 25/2011/TT-BGDĐT về Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng trường Đại học, Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 25/2011/TT-BGDĐT về Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng trường Đại học, Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 25/2011/TT–BGDĐTNgày ban hành: 16 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Vũ Luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2011/TT-BGDĐT Hà Nội,
Thông tư 25/2011/TT-BGDĐT về Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng trường Đại học, Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 25/2011/TT-BGDĐT về Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng trường Đại học, Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 25/2011/TT–BGDĐTNgày ban hành: 16 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Vũ Luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2011/TT-BGDĐT Hà Nội,
Thông tư 23/2011/TT-BGDĐT về ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 23/2011/TT-BGDĐT về ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 23/2011/TT-BGDĐTNgày ban hành: 06 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Vũ Luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/2011/TT-BGDĐT Hà Nội,
Thông tư 22/2011/TT-BGDĐT Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 22/2011/TT-BGDĐT Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 22/2011/TT-BGDĐTNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Vũ Luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 22/2011/TT-BGDĐT Hà Nội,
Thông tư 22/2011/TT-BGDĐT Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 22/2011/TT-BGDĐT Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 22/2011/TT-BGDĐTNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Vũ Luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 22/2011/TT-BGDĐT Hà Nội,
Thông tư 20/2011/TT-BGDĐT về mẫu bằng tiến sĩ danh dự do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 20/2011/TT-BGDĐT về mẫu bằng tiến sĩ danh dự do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 20/2011/TT-BGDĐTNgày ban hành: 24 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Vũ Luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2011/TT-BGDĐT Hà Nội,
Quyết định 2094/QĐ-BGDĐT năm 2011 về khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 2094/QĐ-BGDĐT năm 2011 về khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2094/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 20 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Vũ Luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2094/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày
Chỉ thị 4713/CT-BGDĐT năm 2010 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2010 - 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chỉ thị 4713/CT-BGDĐT năm 2010 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2010 - 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4713/CT-BGDĐTNgày ban hành: 19 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phạm Vũ Luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4713/CT-BGDĐT Hà Nội, ngày 19 tháng 10
Quyết định 4714/QĐ-BGDĐT năm 2010 phê duyệt Kế hoạch xây dựng văn bản triển khai Nghị quyết 50/2010/QH12 về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 4714/QĐ-BGDĐT năm 2010 phê duyệt Kế hoạch xây dựng văn bản triển khai Nghị quyết 50/2010/QH12 về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4714/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 19 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Vũ Luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4714/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 19 tháng
Công văn 6244/BGDĐT-KHTC đôn đốc nộp báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 6244/BGDĐT-KHTC đôn đốc nộp báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6244/BGDĐT-KHTCNgày ban hành: 30 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Vũ Luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6244/BGDĐT-KHTCV/v đôn đốc nộp
Quyết định 2316/QĐ-BGDĐT năm 2010 phê duyệt danh sách cán bộ trúng tuyển đi học tập và nghiên cứu trình độ thạc sĩ tại Hoa Kỳ bằng ngân sách Nhà nước (chương trình học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam – VYLA) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 2316/QĐ-BGDĐT năm 2010 phê duyệt danh sách cán bộ trúng tuyển đi học tập và nghiên cứu trình độ thạc sĩ tại Hoa Kỳ bằng ngân sách Nhà nước (chương trình học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam – VYLA) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2316/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 08 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Vũ Luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2316/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 08
Công văn 3113/BGDĐT-GDĐH hỗ trợ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 3113/BGDĐT-GDĐH hỗ trợ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3113/BGDĐT-GDĐHNgày ban hành: 02 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Vũ Luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3113/BGDĐT-GDĐH V/v hỗ trợ công tác
Công văn 3110/BGDĐT-GDĐH về bảo đảm an toàn kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 3110/BGDĐT-GDĐH về bảo đảm an toàn kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3110/BGDĐT-GDĐHNgày ban hành: 02 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Vũ Luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3110/BGDĐT-GDĐHV/v Bảo đảm an toàn

Phạm Vũ Luận, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 03/06/2023 15:10:15
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phạm Vũ Luận

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB