Phan Quang Trung, Trần Văn Nhung, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT hướng dẫn Nghị định 06/2000/NĐ-CP về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng ban hành

Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT hướng dẫn Nghị định 06/2000/NĐ-CP về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng ban hành

Số hiệu: 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐTNgày ban hành: 14 tháng 04 năm 2005 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Phan Quang Trung, Trần Văn Nhung LIÊN TỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Tin mới nhất Tag Phan Quang Trung, Trần Văn Nhung

Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT hướng dẫn Nghị định 06/2000/NĐ-CP về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng ban hành

Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT hướng dẫn Nghị định 06/2000/NĐ-CP về...

14/04/2005 652

Tin xem nhiều nhất Tag Phan Quang Trung, Trần Văn Nhung

Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT hướng dẫn Nghị định 06/2000/NĐ-CP về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng ban hành

Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT hướng dẫn Nghị định 06/2000/NĐ-CP về...

14/04/2005 652
Phan Quang Trung, Trần Văn Nhung, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 03/03/2021 04:20:29
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phan Quang Trung, Trần Văn Nhung

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB