Phan Văn Khải, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Nghị định 64/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường của thị xã Hà Giang và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Nghị định 64/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường của thị xã Hà Giang và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 64/2006/NĐ-CPNgày ban hành: 23 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 64/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2006 NGHỊ
Nghị định 65/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường

Nghị định 65/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường

Số hiệu: 65/2006/NĐ-CPNgày ban hành: 23 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 65/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2006 NGHỊ
Quyết định 150/2006/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện

Quyết định 150/2006/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện "Chiến lược quốc gia về vay và trả nợ nước ngoài đến năm 2010" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 150/2006/QĐ-TTgNgày ban hành: 23 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 150/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng
Nghị định 63/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

Nghị định 63/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

Số hiệu: 63/2006/NĐ-CPNgày ban hành: 23 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********* Số: 63/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2006
Nghị định 62/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Nghị định 62/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Số hiệu: 62/2006/NĐ-CPNgày ban hành: 21 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải CHÍNH PHỦ______ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 62/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ
Quyết định 144/2006/QĐ-TTg áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 144/2006/QĐ-TTg áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 144/2006/QĐ-TTgNgày ban hành: 20 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 144/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2006 QUYẾT
Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Số hiệu: 61/2006/NĐ-CPNgày ban hành: 20 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ********* Số: 61/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2006
Quyết định 879/QĐ-TTg năm 2006 về việc hỗ trợ vốn cho các địa phương để xử lý các công trình đê, kè, phòng, chống lụt bão cấp bách do Thủ tướng chính phủ ban hành

Quyết định 879/QĐ-TTg năm 2006 về việc hỗ trợ vốn cho các địa phương để xử lý các công trình đê, kè, phòng, chống lụt bão cấp bách do Thủ tướng chính phủ ban hành

Số hiệu: 879/QĐ-TTgNgày ban hành: 20 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 879/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2006
Quyết định 145/2006/QĐ-TTg về chủ trương và những định hướng lớn xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 145/2006/QĐ-TTg về chủ trương và những định hướng lớn xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 145/2006/QĐ-TTgNgày ban hành: 20 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 145/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng
Quyết định 143/2006/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Viện Khoa học xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 143/2006/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Viện Khoa học xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 143/2006/QĐ-TTgNgày ban hành: 19 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 143/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng
Nghị định 60/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị xã Tân An, tỉnh Long An

Nghị định 60/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị xã Tân An, tỉnh Long An

Số hiệu: 60/2006/NĐ-CPNgày ban hành: 19 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 60/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2006 NGHỊ
Quyết định 139/2006/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu kinh tế Dung Quất đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 139/2006/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu kinh tế Dung Quất đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 139/2006/QĐ-TTgNgày ban hành: 16 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải THƯ VIỆN PHÁP LUẬT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 139/2006/QĐ-TTG Hà
Chỉ thị 19/2006/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chỉ thị 19/2006/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 19/2006/CT-TTgNgày ban hành: 12 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phan Văn Khải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 19/2006/CT-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2006 CHỈ THỊ
Nghị định 58/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, huyện; thành lập xã; mở rộng thị trấn thuộc các huyện: Yên Hưng, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, thị xã Uông Bí và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Nghị định 58/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, huyện; thành lập xã; mở rộng thị trấn thuộc các huyện: Yên Hưng, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, thị xã Uông Bí và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 58/2006/NĐ-CPNgày ban hành: 12 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 58/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2006 NGHỊ
Nghị định 57/2006/NĐ-CP về thương mại điện tử

Nghị định 57/2006/NĐ-CP về thương mại điện tử

Số hiệu: 57/2006/NĐ-CPNgày ban hành: 09 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 57/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2006 NGHỊ

Phan Văn Khải, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 03/06/2023 22:43:41
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phan Văn Khải

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB