Quy định về chế độ sử dụng cảng cá tại các cảng bến cá do Ban Q, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận : Ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá tại các cảng, bến cá do Ban Quản lý Cảng cá Phan Thiết quản lý

Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận : Ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá tại các cảng, bến cá do Ban Quản lý Cảng cá Phan Thiết quản lý

Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận : Ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá tại các cảng, bến cá do Ban Quản lý Cảng cá Phan Thiết quản lý

Tin mới nhất Tag Quy định về chế độ sử dụng cảng cá tại các cảng bến cá do Ban Q

Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận : Ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá tại các cảng, bến cá do Ban Quản lý Cảng cá Phan Thiết quản lý

Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận : Ban hành Quy định về chế độ thu,...

02/07/2015 1321

Tin xem nhiều nhất Tag Quy định về chế độ sử dụng cảng cá tại các cảng bến cá do Ban Q

Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận : Ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá tại các cảng, bến cá do Ban Quản lý Cảng cá Phan Thiết quản lý

Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận : Ban hành Quy định về chế độ thu,...

02/07/2015 1321
Quy định về chế độ sử dụng cảng cá tại các cảng bến cá do Ban Q, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 00:57:07
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Quy định về chế độ sử dụng cảng cá tại các cảng bến cá do Ban Q

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB