Tạ Văn Long, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 1351/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Quyết định 1351/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 1351/QĐ-UBNDNgày ban hành: 26 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Văn Long UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1351/QĐ-UBND Yên Bái,
Quyết định 31/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tuyến đường Nguyễn Tất Thành trong Bảng giá đất kèm theo Quyết định 42/2011/QĐ-UBND quy định về phân loại đường phố, vị trí và giá đất tại tỉnh Yên Bái năm 2012

Quyết định 31/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tuyến đường Nguyễn Tất Thành trong Bảng giá đất kèm theo Quyết định 42/2011/QĐ-UBND quy định về phân loại đường phố, vị trí và giá đất tại tỉnh Yên Bái năm 2012

Số hiệu: 31/2012/QĐ-UBNDNgày ban hành: 10 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Văn Long ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2012/QĐ-UBND Yên
Quyết định 23/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động của đại lý Internet và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Quyết định 23/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động của đại lý Internet và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 23/2012/QĐ-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Văn Long ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/2012/QĐ-UBND Yên
Quyết định 24/2012/QĐ-UBND về Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND về Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 24/2012/QĐ-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Văn Long ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 24/2012/QĐ-UBND Yên

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB