Thân Văn Mưu, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 12/2008/QĐ-UBND về chuyển nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND về chuyển nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 12/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 14 tháng 02 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Thân Văn Mưu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 12/2008/QĐ-UBND Bắc Giang,
Quyết định 13/2008/QĐ-UBND về phân cấp quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, quản lý đường thuỷ nội địa và bến đỗ xe buýt, xe taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 13/2008/QĐ-UBND về phân cấp quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, quản lý đường thuỷ nội địa và bến đỗ xe buýt, xe taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 13/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 14 tháng 02 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Thân Văn Mưu UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 13/2008/QĐ-UBND Bắc Giang,
Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2008 về chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chủ trương của chính phủ về cấm vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2008 về chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chủ trương của chính phủ về cấm vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 02/CT-UBNDNgày ban hành: 31 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Thân Văn Mưu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------- Số: 02/CT-UBND Bắc Giang, ngày 31 tháng 01
Quyết định 08/2008/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 08/2008/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 08/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Thân Văn Mưu UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 08/2008/QĐ-UBND Bắc Giang,
Chỉ thị 01/CT-UBND về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu tý năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Chỉ thị 01/CT-UBND về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu tý năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 01/CT-UBNDNgày ban hành: 14 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Thân Văn Mưu UỶ BAN NHÂN DÂN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số : 01/CT-UBND Bắc
Quyết định 01/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 71/2007/QĐ-UBND qui định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp, đô thị - dịch vụ và sân golf Vân Trung, tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 71/2007/QĐ-UBND qui định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp, đô thị - dịch vụ và sân golf Vân Trung, tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 01/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 03 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Thân Văn Mưu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/QĐ-UBND Bắc Giang,
Quyết định 108/2007/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 108/2007/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 108/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 31 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Thân Văn Mưu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 108/2007/QĐ-UBND Bắc Giang,
Quyết định 106/2007/QĐ-UBND ban hành “Quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 106/2007/QĐ-UBND ban hành “Quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 106/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Thân Văn Mưu UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 106/2007/QĐ-UBND Bắc Giang,
Quyết định 105/2007/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 105/2007/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 105/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Thân Văn Mưu UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 105/2007/QĐ-UBND Bắc Giang,
Quyết định 103/2007/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 103/2007/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 103/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 24 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Thân Văn Mưu UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******* Số: 103/2007/QĐ-UBND Bắc Giang,
Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2007 về tăng cường kiểm tra, xử lý việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2007 về tăng cường kiểm tra, xử lý việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 14/CT-UBNDNgày ban hành: 26 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Thân Văn Mưu UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC GIANG ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 14/CT-UBND Bắc Giang, ngày 26 tháng 11
Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc đổi tên Trạm Giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp thành Trung tâm Giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc đổi tên Trạm Giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp thành Trung tâm Giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 90/QĐ-UBNDNgày ban hành: 22 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Thân Văn Mưu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 90/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 22
Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2007 về tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và phục vụ Tết Nguyên đán Mậu tý 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2007 về tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và phục vụ Tết Nguyên đán Mậu tý 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 12/CT-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Thân Văn Mưu UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 12/CT-UBND Bắc Giang, ngày 12 tháng 11
Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2007 về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2007 về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 13/CT-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Thân Văn Mưu UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 13/CT-UBND Bắc Giang, ngày 12 tháng 11
Quyết định 88/2007/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phân bố chi, quản lý sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 88/2007/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phân bố chi, quản lý sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 88/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 10 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Thân Văn Mưu UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******* Số: 88/2007/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày

Thân Văn Mưu, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 30/05/2023 12:20:35
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Thân Văn Mưu

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB