Thân Văn Mưu, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Quyết định 87/2007/QĐ-UBND quy định giá tối thiểu các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 87/2007/QĐ-UBND quy định giá tối thiểu các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 87/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 10 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Thân Văn Mưu UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 87/2007/QĐ-UBND Bắc Giang,
Quyết định 40/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 40/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 40/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 31 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Thân Văn Mưu UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 40/2006/QĐ-UBND Bắc
Quyết định 26/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 26/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 26/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Thân Văn Mưu UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 26/2006/QĐ-UBND Bắc
Quyết định 25/2003/QĐ-UB ban hành Quy định về chế độ, chính sách, tiêu chuẩn cán bộ khuyến nông cơ sở do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 25/2003/QĐ-UB ban hành Quy định về chế độ, chính sách, tiêu chuẩn cán bộ khuyến nông cơ sở do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 25/2003/QĐ-UBNgày ban hành: 11 tháng 03 năm 2003 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Thân Văn Mưu UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 25/2003/QĐ-UB Bắc Giang,

Thân Văn Mưu, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 21/03/2023 11:55:17
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Thân Văn Mưu

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB