Trần Đại Quang, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư 17/2013/TT-BCA hướng dẫn thực hiện thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với sĩ quan, công nhân viên công an khi nghỉ hưu do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Thông tư 17/2013/TT-BCA hướng dẫn thực hiện thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với sĩ quan, công nhân viên công an khi nghỉ hưu do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 17/2013/TT-BCANgày ban hành: 26 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Đại Quang BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 17/2013/TT-BCA Hà Nội, ngày 26 tháng
Thông tư 10/2013/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 90/2010/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Thông tư 10/2013/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 90/2010/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 10/2013/TT-BCANgày ban hành: 22 tháng 02 năm 2013 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Đại Quang BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10/2013/TT-BCA Hà Nội, ngày 22 tháng
Thông tư 69/2012/TT-BCA hướng dẫn

Thông tư 69/2012/TT-BCA hướng dẫn "Quyết định 73/2011/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch" trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 69/2012/TT-BCANgày ban hành: 12 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Đại Quang BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 69/2012/TT-BCA Hà Nội, ngày 12 tháng
Thông tư 55/2012/TT-BCA quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Thông tư 55/2012/TT-BCA quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 55/2012/TT-BCANgày ban hành: 17 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Đại Quang BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 55/2012/TT-BCA Hà Nội, ngày 17 tháng
Thông tư 39/2012/TT-BCA quy định việc quản lý, giam giữ người bị kết án tử hình do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Thông tư 39/2012/TT-BCA quy định việc quản lý, giam giữ người bị kết án tử hình do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 39/2012/TT-BCANgày ban hành: 04 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Đại Quang BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 39/2012/TT-BCA Hà Nội, ngày 04 tháng
Thông tư 33/2012/TT-BCA quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Thông tư 33/2012/TT-BCA quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 33/2012/TT-BCANgày ban hành: 11 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Đại Quang BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 33/2012/TT-BCA Hà Nội, ngày 11 tháng
Thông tư 23/2012/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn

Thông tư 23/2012/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 23/2012/TT-BCANgày ban hành: 27 tháng 04 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Đại Quang BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/2012/TT-BCA Hà Nội, ngày 27 tháng
Thông tư 22/2012/TT-BCA quy định chế độ nghỉ dưỡng trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Thông tư 22/2012/TT-BCA quy định chế độ nghỉ dưỡng trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 22/2012/TT-BCANgày ban hành: 17 tháng 04 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Đại Quang BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 22/2012/TT-BCA Hà Nội, ngày 17 tháng
Thông tư 27/2009/TT-BCA(C11) quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

Thông tư 27/2009/TT-BCA(C11) quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 27/2009/TT-BCA(C11)Ngày ban hành: 06 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Đại Quang BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 27/2009/TT-BCA(C11) Hà Nội, ngày 06
Thông tư 27/2009/TT-BCA(C11) quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

Thông tư 27/2009/TT-BCA(C11) quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 27/2009/TT-BCA(C11)Ngày ban hành: 06 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Đại Quang BỘ CÔNG AN BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 27/2009/TT-BCA(C11) Hà
Thông tư 12/2009/TT-BCA(C11) về việc tổ chức cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Thông tư 12/2009/TT-BCA(C11) về việc tổ chức cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 12/2009/TT-BCA(C11)Ngày ban hành: 31 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Đại Quang BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 12/2009/TT-BCA(C11) Hà Nội, ngày 31
Thông tư 23/2008/TT-BCA-C11 hướng dẫn thi hành Nghị định 146/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

Thông tư 23/2008/TT-BCA-C11 hướng dẫn thi hành Nghị định 146/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 23/2008/TT-BCA-C11Ngày ban hành: 14 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Đại Quang BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 23/2008/TT-BCA-C11 Hà Nội, ngày 14
Quyết định 1445/2008/QĐ-BCA-C11 sửa đổi Quy trình đăng ký, cấp biển số và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ kèm theo Quyết định  1370/2007/QĐ-BCA(C11) do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Quyết định 1445/2008/QĐ-BCA-C11 sửa đổi Quy trình đăng ký, cấp biển số và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ kèm theo Quyết định 1370/2007/QĐ-BCA(C11) do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 1445/2008/QĐ-BCA-C11Ngày ban hành: 28 tháng 08 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Đại Quang BỘ CÔNG AN ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 1445/2008/QĐ-BCA-C11 Hà Nội,
Thông tư 06/2008/TT-BCA-C11 hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân do Bộ Công an ban hành

Thông tư 06/2008/TT-BCA-C11 hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 06/2008/TT-BCA-C11Ngày ban hành: 27 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Đại Quang BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 06/2008/TT-BCA-C11 Hà Nội, ngày 27
Quyết định 1612/2007/QĐ-BCA Quy định tiêu chuẩn chức danh, chế độ trách nhiệm, định biên thuyền viên và đào tạo, cấp chứng chỉ lái xuồng máy của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Quyết định 1612/2007/QĐ-BCA Quy định tiêu chuẩn chức danh, chế độ trách nhiệm, định biên thuyền viên và đào tạo, cấp chứng chỉ lái xuồng máy của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 1612/2007/QĐ-BCANgày ban hành: 17 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Đại Quang BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 1612/2007/QĐ-BCA Hà Nội, ngày 17 tháng

Trần Đại Quang, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 06/06/2023 20:56:17
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trần Đại Quang

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB