Trần Minh Oanh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý chất lượng thi công xây dựng các Dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý chất lượng thi công xây dựng các Dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 19/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 14 tháng 09 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Minh Oanh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 19/2009/QĐ-UBND Nam
Quyết định 11/2009/QĐ-UBND về giá bán nước sạch do Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND về giá bán nước sạch do Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 11/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Minh Oanh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 11/2009/QĐ-UBND Nam
Quyết định 08/2009/QĐ-UBND quy định điều kiện an toàn đối với phương tiện thuỷ nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND quy định điều kiện an toàn đối với phương tiện thuỷ nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 08/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 14 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Minh Oanh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 08/2009/QĐ-UBND Nam
Quyết định 08/2008/QĐ-UBND ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và đầu tư sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp tỉnh Nam Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Quyết định 08/2008/QĐ-UBND ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và đầu tư sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp tỉnh Nam Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 08/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 22 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Minh Oanh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 08/2008/QĐ-UBND
Quyết định 06/2008/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tai xanh ở lợn do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tai xanh ở lợn do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 06/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 04 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Minh Oanh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 06/2008/QĐ-UBND Nam Định,
Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2008 về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh tai xanh do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2008 về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh tai xanh do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 08/CT-UBNDNgày ban hành: 18 tháng 04 năm 2008 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Minh Oanh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------- Số: 08/CT-UBND Nam Định, ngày 18 tháng 4
Quyết định 775/2007/QĐ-UBND quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Quyết định 775/2007/QĐ-UBND quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 775/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 29 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Minh Oanh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 775/2007/QĐ-UBND
Quyết định 507/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Quyết định 507/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 507/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 02 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Minh Oanh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 507/2007/QĐ-UBND Nam
Quyết định 02/2007/QĐ-UBND về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Nam Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Quyết định 02/2007/QĐ-UBND về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Nam Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 02/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 11 tháng 01 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Minh Oanh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số : 02/2007/QĐ-UBND Nam

Trần Minh Oanh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 04/06/2023 23:23:46
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trần Minh Oanh

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB