Trần Quang Quý, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 8877/BGDĐT-CTHSSV tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học trong dịp lễ, tết do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 8877/BGDĐT-CTHSSV tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học trong dịp lễ, tết do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 8877/BGDĐT-CTHSSVNgày ban hành: 26 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8877/BGDĐT-CTHSSV V/v:
Công văn 8631/BGDĐT-CTHSSV báo cáo công tác chỉ đạo việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 8631/BGDĐT-CTHSSV báo cáo công tác chỉ đạo việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 8631/BGDĐT-CTHSSVNgày ban hành: 17 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8631/BGDĐT-CTHSSV V/v
Công văn 8630/BGDĐT-CTHSSV báo cáo sơ kết công tác thực hiện Quy chế rèn luyện của học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 8630/BGDĐT-CTHSSV báo cáo sơ kết công tác thực hiện Quy chế rèn luyện của học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 8630/BGDĐT-CTHSSVNgày ban hành: 17 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8630/BGDĐT-CTHSSV V/v
Công văn 7416/BGDĐT-CTHSSV triển khai hoạt động hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 7416/BGDĐT-CTHSSV triển khai hoạt động hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7416/BGDĐT-CTHSSVNgày ban hành: 05 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7416/BGDĐT-CTHSSV V/v:
Công văn 4987/BGDĐT-CNTT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2012 - 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 4987/BGDĐT-CNTT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2012 - 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4987/BGDĐT-CNTTNgày ban hành: 02 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4987/BGDĐT-CNTT V/v Hướng
Công điện 643/CĐ-BGDĐT chủ động khẩn trương đối phó với cơn bão số 4 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điện

Công điện 643/CĐ-BGDĐT chủ động khẩn trương đối phó với cơn bão số 4 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điện

Số hiệu: 643/CĐ-BGDĐTNgày ban hành: 23 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Công điện Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 643/CĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày
Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân kèm theo Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân kèm theo Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 22/2012/TT-BGDĐTNgày ban hành: 20 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2012/TT-BGDĐT Hà Nội,
Chỉ thị 2132/CT-BGDĐT năm 2012 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chỉ thị 2132/CT-BGDĐT năm 2012 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2132/CT-BGDĐTNgày ban hành: 08 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2132/CT-BGDĐT Hà Nội, ngày 8
Thông báo 138/TB-BGDĐT bổ sung Điều lệ Hội khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ VIII năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông báo 138/TB-BGDĐT bổ sung Điều lệ Hội khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ VIII năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 138/TB-BGDĐTNgày ban hành: 01 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:138/TB–BGDĐT Hà Nội, ngày 01
Công văn 85/BGDĐT-VP về xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 85/BGDĐT-VP về xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 85/BGDĐT-VPNgày ban hành: 06 tháng 01 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 85/BGDĐT-VP V/v xây dựng kế
Công văn 85/BGDĐT-VP về xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 85/BGDĐT-VP về xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 85/BGDĐT-VPNgày ban hành: 06 tháng 01 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 85/BGDĐT-VP V/v xây dựng kế
Công văn 8416/BGDĐT-CTHSSV về tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 8416/BGDĐT-CTHSSV về tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 8416/BGDĐT-CTHSSVNgày ban hành: 15 tháng 12 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 8416/BGDĐT-CTHSSV V/v:
Công văn 7089/BGDĐT-VP về cấp phôi văn bằng, chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 7089/BGDĐT-VP về cấp phôi văn bằng, chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7089/BGDĐT-VPNgày ban hành: 24 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7089/BGDĐT-VP V/v cấp phôi
Công văn 7089/BGDĐT-VP về cấp phôi văn bằng, chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 7089/BGDĐT-VP về cấp phôi văn bằng, chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7089/BGDĐT-VPNgày ban hành: 24 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7089/BGDĐT-VP V/v cấp phôi
Công văn 6824/BGDĐT-PC hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 6824/BGDĐT-PC hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6824/BGDĐT-PCNgày ban hành: 12 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6824/BGDĐT-PC V/v hướng dẫn

Trần Quang Quý, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 22/01/2021 22:32:12
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trần Quang Quý

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB