Trần Quang Quý, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Công văn 6350/BGDĐT-VP về cấp phôi bằng tốt nghiệp đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 6350/BGDĐT-VP về cấp phôi bằng tốt nghiệp đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6350/BGDĐT-VPNgày ban hành: 23 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6350/BGDĐT-VP V/v cấp phôi bằng TN
Công văn 5691/BGDĐT-CTHSSV về tăng cường phòng, chống bệnh dịch tay chân miệng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 5691/BGDĐT-CTHSSV về tăng cường phòng, chống bệnh dịch tay chân miệng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5691/BGDĐT-CTHSSVNgày ban hành: 26 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5691/BGDĐT-CTHSSV V/v
Công văn 5687/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011 - 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 5687/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011 - 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5687/BGDĐT-CTHSSVNgày ban hành: 25 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5687/BGDĐT-CTHSSV V/v
Thông tư 37/2011/TT-BGDĐT sửa đổi thủ tục hành chính tại Quyết định 31/2008/QĐ-BGDĐT quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định 62/2007/QĐ-BGDĐT định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 37/2011/TT-BGDĐT sửa đổi thủ tục hành chính tại Quyết định 31/2008/QĐ-BGDĐT quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định 62/2007/QĐ-BGDĐT định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 37/2011/TT-BGDĐTNgày ban hành: 18 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 37/2011/TT-BGDĐT Hà Nội,
Công văn 3426/BGDĐT-CTHSSV về nhắc nhở học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp hè do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 3426/BGDĐT-CTHSSV về nhắc nhở học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp hè do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3426/BGDĐT-CTHSSVNgày ban hành: 24 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3426/BGDĐT-CTHSSVV/v:
Quyết định 1962/QĐ-BGDĐT năm 2011 về Điều lệ giải Cầu lông Học sinh toàn quốc năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 1962/QĐ-BGDĐT năm 2011 về Điều lệ giải Cầu lông Học sinh toàn quốc năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1962/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 10 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1962/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày
Công văn 2077/BGDĐT-CTHSSV về tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 2077/BGDĐT-CTHSSV về tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2077/BGDĐT-CTHSSVNgày ban hành: 19 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2077/BGDĐT-CTHSSV V/v Tổ
Công văn 2072/BGDĐT-GDCN về báo cáo kết quả thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 2072/BGDĐT-GDCN về báo cáo kết quả thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2072/BGDĐT-GDCNNgày ban hành: 18 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2072/BGDĐT-GDCN V/v báo cáo
Công văn 7040/BGDĐT-KHCNMT đính chính biểu và phụ lục trong Thông tư 14/2010/TT-BKHCN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 7040/BGDĐT-KHCNMT đính chính biểu và phụ lục trong Thông tư 14/2010/TT-BKHCN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7040/BGDĐT-KHCNMTNgày ban hành: 22 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 7040/BGDĐT-KHCNMTV/v đính
Công văn 6974/BGDĐT-CTHSSV về tăng cường phối hợp thực hiện Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 6974/BGDĐT-CTHSSV về tăng cường phối hợp thực hiện Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6974/BGDĐT-CTHSSVNgày ban hành: 20 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số:
Công văn 6565/BGDĐT-CTHSSV về tăng cường công tác quản lý học viên hệ vừa làm vừa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 6565/BGDĐT-CTHSSV về tăng cường công tác quản lý học viên hệ vừa làm vừa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6565/BGDĐT-CTHSSVNgày ban hành: 12 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6565/BGDĐT-CTHSSVV/v tăng
Công văn 6315/BGDĐT-KHCNMT về tuyên dương điển hình tiên tiến tại Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ Ba năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 6315/BGDĐT-KHCNMT về tuyên dương điển hình tiên tiến tại Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ Ba năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6315/BGDĐT-KHCNMTNgày ban hành: 04 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 6315/BGDĐT-KHCNMTV/v: Tuyên
Công văn 2706/BGDĐT-CTHSSV về hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 2706/BGDĐT-CTHSSV về hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2706/BGDĐT-CTHSSVNgày ban hành: 19 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2706/BGDĐT-CTHSSVV/v Hưởng
Công văn 985/BGDĐT-CTHSSV về tổng kết 7 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư (khoá IX) về phát triển thể dục thể thao đến năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 985/BGDĐT-CTHSSV về tổng kết 7 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư (khoá IX) về phát triển thể dục thể thao đến năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 985/BGDĐT-CTHSSVNgày ban hành: 04 tháng 03 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 985/BGDĐT-CTHSSVV/v Tổng kết 7
Công văn 963/BGDĐT-VP chuẩn bị và tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ hai năm học 2009 – 2010 tại 7 vùng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 963/BGDĐT-VP chuẩn bị và tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ hai năm học 2009 – 2010 tại 7 vùng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 963/BGDĐT-VPNgày ban hành: 03 tháng 03 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 963/BGDĐT-VPV/v chuẩn bị và tổ

Trần Quang Quý, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 26/09/2020 17:27:43
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trần Quang Quý

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB