Trần Quốc Tuấn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông báo 1993/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp tổ công tác liên ngành triển khai Quyết định 1787/QĐ-TTg về chính sách thí điểm hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép khai thác hải sản xa bờ tại Quảng Ngãi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 1993/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp tổ công tác liên ngành triển khai Quyết định 1787/QĐ-TTg về chính sách thí điểm hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép khai thác hải sản xa bờ tại Quảng Ngãi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1993/TB-BNN-VPNgày ban hành: 26 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quốc Tuấn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 3814/TB-BNN-VP đính chính Quyết định 1152/QĐ-BNN-KHCN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 3814/TB-BNN-VP đính chính Quyết định 1152/QĐ-BNN-KHCN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3814/TB-BNN-VPNgày ban hành: 08 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quốc Tuấn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông báo 3652/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu sau chuyến thăm và làm việc tại huyện Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 3652/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu sau chuyến thăm và làm việc tại huyện Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3652/TB-BNN-VPNgày ban hành: 01 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quốc Tuấn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 3400/TB-BNN-VP ý kiến của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại buổi làm việc với Lãnh đạo Hiệp hội mía đường Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 3400/TB-BNN-VP ý kiến của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại buổi làm việc với Lãnh đạo Hiệp hội mía đường Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3400/TB-BNN-VPNgày ban hành: 19 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quốc Tuấn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông báo 3175/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại Hội nghị tổng kết đề án thí điểm mở rộng và nâng cao khai thác, nuôi, thu mua, chế biến, xuất khẩu cá nóc đảm bảo an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 3175/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại Hội nghị tổng kết đề án thí điểm mở rộng và nâng cao khai thác, nuôi, thu mua, chế biến, xuất khẩu cá nóc đảm bảo an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3175/TB-BNN-VPNgày ban hành: 04 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quốc Tuấn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 1029/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp bàn về hỗ trợ của nước ngoài cho công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 1029/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp bàn về hỗ trợ của nước ngoài cho công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1029/TB-BNN-VPNgày ban hành: 29 tháng 02 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quốc Tuấn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 4785/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án khoa học công nghệ nông nghiệp ngày 08/9/2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 4785/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án khoa học công nghệ nông nghiệp ngày 08/9/2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4785/TB-BNN-VPNgày ban hành: 22 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quốc Tuấn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông báo 4562/TB-BNN-VP về ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại hội thảo, tham quan trạm bờ máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 4562/TB-BNN-VP về ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại hội thảo, tham quan trạm bờ máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4562/TB-BNN-VPNgày ban hành: 08 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quốc Tuấn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông báo 5771/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp bàn giao hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cụm đầu mối Cống Liên Mạc và dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa thuộc hệ thống thủy lợi Sông Nhuệ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 5771/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp bàn giao hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cụm đầu mối Cống Liên Mạc và dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa thuộc hệ thống thủy lợi Sông Nhuệ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5771/TB-BNN-VPNgày ban hành: 20 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quốc Tuấn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Thông báo 5714/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát đối với công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 5714/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát đối với công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5714/TB-BNN-VPNgày ban hành: 18 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quốc Tuấn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số:
Thông báo 5313/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp bàn về công tác phát triển giống tôm sú, tôm chân trắng chất lượng cao phục vụ sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 5313/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp bàn về công tác phát triển giống tôm sú, tôm chân trắng chất lượng cao phục vụ sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5313/TB-BNN-VPNgày ban hành: 29 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quốc Tuấn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Thông báo 5314/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp bàn về việc quy hoạch hồ chứa cho nuôi trồng thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 5314/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp bàn về việc quy hoạch hồ chứa cho nuôi trồng thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5314/TB-BNN-VPNgày ban hành: 29 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quốc Tuấn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Thông báo 5306/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Văn Tám do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 5306/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Văn Tám do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5306/TB-BNN-VPNgày ban hành: 29 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quốc Tuấn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Trần Quốc Tuấn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 22/03/2023 17:25:37
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trần Quốc Tuấn

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB