Trần Thành Long, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 1015/1999/QĐ-UB-KT về việc thành lập Hội đồng Xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 1015/1999/QĐ-UB-KT về việc thành lập Hội đồng Xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1015/1999/QĐ-UB-KTNgày ban hành: 22 tháng 02 năm 1999 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thành Long ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:
Chỉ thị 05/1999/CT-UB-KT về thực hiện biện pháp tiết kiệm điện trong mùa khô năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 05/1999/CT-UB-KT về thực hiện biện pháp tiết kiệm điện trong mùa khô năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 05/1999/CT-UB-KTNgày ban hành: 12 tháng 02 năm 1999 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Thành Long ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 05/1999/CT-UB-KT
Chỉ thị 48/1998/CT-UB-KT về việc tiếp tục thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 48/1998/CT-UB-KT về việc tiếp tục thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 48/1998/CT-UB-KTNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 1998 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Thành Long ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 48/1998/CT-UB-KT
Quyết định 7013/1998/QĐ-UB-KT phê chuẩn và ban hành Điều lệ khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới và Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 7013/1998/QĐ-UB-KT phê chuẩn và ban hành Điều lệ khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới và Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 7013/1998/QĐ-UB-KTNgày ban hành: 25 tháng 12 năm 1998 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thành Long ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:
Quyết định 5775/1998/QĐ-UB-KT phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích đối với Công ty Quản lý nhà quận Bình Thạnh thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 5775/1998/QĐ-UB-KT phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích đối với Công ty Quản lý nhà quận Bình Thạnh thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5775/1998/QĐ-UB-KTNgày ban hành: 29 tháng 10 năm 1998 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thành Long ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:
Chỉ thị 38/1998/CT-UB-KT thực hiện Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-KHĐT-TP  hướng dẫn thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 38/1998/CT-UB-KT thực hiện Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-KHĐT-TP hướng dẫn thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 38/1998/CT-UB-KTNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 1998 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Thành Long ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 38/1998/CT-UB-KT
Quyết định 5318/1998/QĐ-UB-KT phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích đối với Công ty Công trình giao thông-đô thị và quản lý nhà Thủ Đức thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 5318/1998/QĐ-UB-KT phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích đối với Công ty Công trình giao thông-đô thị và quản lý nhà Thủ Đức thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5318/1998/QĐ-UB-KTNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 1998 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thành Long ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:
Quyết định 5284/1998/QĐ-UB-KT phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích đối với Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu thuộc Sở Văn hóa và Thông tin do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 5284/1998/QĐ-UB-KT phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích đối với Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu thuộc Sở Văn hóa và Thông tin do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5284/1998/QĐ-UB-KTNgày ban hành: 08 tháng 10 năm 1998 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thành Long ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:
Quyết định 4432/1998/QĐ-UB-KT thành lập ban cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty kho vận giao nhận ngoại thương theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 4432/1998/QĐ-UB-KT thành lập ban cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty kho vận giao nhận ngoại thương theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4432/1998/QĐ-UB-KTNgày ban hành: 25 tháng 08 năm 1998 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thành Long ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:
Chỉ thị 20/1998/CT-UB-VX về việc vận động thực hiện tháng tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 20/1998/CT-UB-VX về việc vận động thực hiện tháng tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 20/1998/CT-UB-VXNgày ban hành: 20 tháng 05 năm 1998 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Thành Long ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 20/1998/CT-UB-VX
Chỉ thị 16/1998/CT-UB-KTCN thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã theo Nghị định 15/CP do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 16/1998/CT-UB-KTCN thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã theo Nghị định 15/CP do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 16/1998/CT-UB-KTCNNgày ban hành: 07 tháng 05 năm 1998 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Thành Long ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:
Chỉ thị 12/1998/CT-UB-KT về việc thực hiện biện pháp tiết kiệm điện trong mùa khô năm 1998 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 12/1998/CT-UB-KT về việc thực hiện biện pháp tiết kiệm điện trong mùa khô năm 1998 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 12/1998/CT-UB-KTNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 1998 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Thành Long ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 12/1998/CT-UB-KT
Quyết định 1920/1998/QĐ-UB-KT phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích đối với công ty quản lý-kinh doanh nhà thuộc sở nhà đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 1920/1998/QĐ-UB-KT phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích đối với công ty quản lý-kinh doanh nhà thuộc sở nhà đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1920/1998/QĐ-UB-KTNgày ban hành: 11 tháng 04 năm 1998 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thành Long ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:
Chỉ thị 11/1998/CT-UB-KT về việc tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 11/1998/CT-UB-KT về việc tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 11/1998/CT-UB-KTNgày ban hành: 04 tháng 04 năm 1998 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Thành Long ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 11/1998/CT-UB-KT
Quyết định 1704/1998/QĐ-UB-KT phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích đối với xí nghiệp công trình giao thông đô thị và quản lý nhà quận 12 thuộc Ủy ban nhân dân quận 12 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 1704/1998/QĐ-UB-KT phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích đối với xí nghiệp công trình giao thông đô thị và quản lý nhà quận 12 thuộc Ủy ban nhân dân quận 12 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1704/1998/QĐ-UB-KTNgày ban hành: 31 tháng 03 năm 1998 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thành Long ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Trần Thành Long, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 30/05/2023 11:19:01
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trần Thành Long

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB