Trần Văn Nhung, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông báo số 42/HĐCDGSNN về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009 do Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước ban hành

Thông báo số 42/HĐCDGSNN về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009 do Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước ban hành

Số hiệu: 42/HĐCDGSNNNgày ban hành: 11 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Văn Nhung HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 42/HĐCDGSNN
Quyết định 7310/QĐ-BGDĐT năm 2008 về tổ chức và hoạt động của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 7310/QĐ-BGDĐT năm 2008 về tổ chức và hoạt động của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7310/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 30 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Nhung QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn số 9772/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2008 – 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn số 9772/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2008 – 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 9772/BGDĐT-CNTTNgày ban hành: 20 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Văn Nhung LOVE BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 9772/BGDĐT-CNTTV/v Hướng dẫn
Quyết định 54/2008/QĐ-BGDĐT về Quy định về chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 54/2008/QĐ-BGDĐT về Quy định về chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 54/2008/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 24 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Nhung BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 54/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội,
Công văn số 6832/BGDĐT-HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chấtvà y tế trường học năm học 2006 – 2007

Công văn số 6832/BGDĐT-HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chấtvà y tế trường học năm học 2006 – 2007

Số hiệu: 6832/BGDĐT-HSSVNgày ban hành: 04 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Văn Nhung BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 6832/BGDĐT-HSSVV/v: Hướng dẫn thực hiện công tác học
Quyết định 3382/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 phê duyệt “Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong Giáo Dục Mầm Non giai đoạn 2006-2010 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 3382/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 phê duyệt “Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong Giáo Dục Mầm Non giai đoạn 2006-2010 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3382/QĐ-BGD&ĐTNgày ban hành: 05 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Nhung BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 3382/QĐ-BGD&ĐT Hà nội, ngày 5
Nghị định thư về hợp tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006 - 2010 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Căm-pu-chia

Nghị định thư về hợp tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006 - 2010 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Căm-pu-chia

Số hiệu: 95/2005/LPQTNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Nghị định thư Người ký: Trần Văn Nhung BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 95/2005/LPQT Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005 Nghị định thư về hợp tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006 - 2010
Kế hoạch hợp tác số 128/2004/LPQT về giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Hung-ga-ri

Kế hoạch hợp tác số 128/2004/LPQT về giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Hung-ga-ri

Số hiệu: 128/2004/LPQTNgày ban hành: 16 tháng 12 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Trần Văn Nhung THƯ VIỆN PHÁP LUẬT KẾ HOẠCH HỢP TÁC GIÁO DỤC GIỮA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ GIÁO DỤC CỘNG
Công văn số 6694/HSSV ngày 02/08/2004 về việc hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2004 - 2005 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn số 6694/HSSV ngày 02/08/2004 về việc hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2004 - 2005 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6694/HVNgày ban hành: 02 tháng 08 năm 2004 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Văn Nhung BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 6694/HSSV Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2004
Công văn số 3235/ĐH&SĐH ngày 27/04/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học SĐH tại Nhật Bản theo học bổng AYF năm học 2004-2005

Công văn số 3235/ĐH&SĐH ngày 27/04/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học SĐH tại Nhật Bản theo học bổng AYF năm học 2004-2005

Số hiệu: 3235/ĐH&SĐHNgày ban hành: 27 tháng 04 năm 2004 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Văn Nhung BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 3235/ĐH&SĐHV/v tuyển sinh đi học SĐH tại
Công văn số 3019/ĐH-SĐH ngày 20/04/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh Đại học đi học SĐH tại Nhật Bản theo học bổng Monbukagakusho năm học 2004-2005

Công văn số 3019/ĐH-SĐH ngày 20/04/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh Đại học đi học SĐH tại Nhật Bản theo học bổng Monbukagakusho năm học 2004-2005

Số hiệu: 3019/ĐH-SĐHNgày ban hành: 20 tháng 04 năm 2004 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Văn Nhung BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 3019/ĐH-SĐHV/v tuyển sinh đi học SĐH tại
Quyết định 47/2003/QĐ-BGDĐT ban hành đề cương môn học lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam trình độ Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 47/2003/QĐ-BGDĐT ban hành đề cương môn học lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam trình độ Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 47/2003/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 22 tháng 10 năm 2003 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Nhung BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 47/2003/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 22
Quyết định 34/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ Đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 34/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ Đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 34/2003/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 31 tháng 07 năm 2003 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Nhung BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 34/2003/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 31
Quyết định 35/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ Đại học, Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 35/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ Đại học, Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 35/2003/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 31 tháng 07 năm 2003 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Nhung BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 35/2003/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 31
Công văn số 5985/CTCT  ngày 16 tháng 07 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức

Công văn số 5985/CTCT ngày 16 tháng 07 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân- học sinh, sinh viên" năm học 2003-2004

Số hiệu: 5985/CTCTNgày ban hành: 16 tháng 07 năm 2003 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Văn Nhung BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 5985/CTCTV/v tổ chức 'Tuần sinh hoạt công

Trần Văn Nhung, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 30/03/2023 13:14:11
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trần Văn Nhung

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB