Trần Văn Tuý, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Công văn số 552/UBND–TĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Hiệp y đề nghị khen thưởng

Công văn số 552/UBND–TĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Hiệp y đề nghị khen thưởng

Số hiệu: 552/UBND-TĐNgày ban hành: 18 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Văn Tuý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 552/UBND–TĐ V/v Hiệp y đề nghị khen
Công văn số 553/UBND–TĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Hiệp y đề nghị khen thưởng

Công văn số 553/UBND–TĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Hiệp y đề nghị khen thưởng

Số hiệu: 553/UBND-TĐNgày ban hành: 18 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Văn Tuý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 553/UBND–TĐ V/v Hiệp y đề nghị khen
Công văn số 548/UBND–CN.XDCB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc liên kết đào tạo Trung học điều dưỡng đa khoa.

Công văn số 548/UBND–CN.XDCB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc liên kết đào tạo Trung học điều dưỡng đa khoa.

Số hiệu: 548/UBND-CN.XDCBNgày ban hành: 17 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Văn Tuý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 548/UBND–CN.XDCB V/v Liên kết
Công văn số của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc hưởng ứng tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2006

Công văn số của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc hưởng ứng tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2006

Số hiệu: 549/UBND-CN.XDCBNgày ban hành: 17 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Văn Tuý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 549/UBND–CN.XDCB V/v hưởng ứng
Quyết định 687/2006/QĐ-UBND về việc thành lập 2 Đội cơ động kiểm soát liên ngành trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 687/2006/QĐ-UBND về việc thành lập 2 Đội cơ động kiểm soát liên ngành trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 687/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 17 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC NINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 687/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày
Quyết định 677/2006/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể có nhiều thành tích góp phần vào sự phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2001 - 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 677/2006/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể có nhiều thành tích góp phần vào sự phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2001 - 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 677/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 17 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 677/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 17
Quyết định 670/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt đề xuất khuyến nông của 10 xã hợp phần hỗ trợ phát triển nông thôn (RDS) tiểu dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống thuỷ nông Gia Thuận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 670/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt đề xuất khuyến nông của 10 xã hợp phần hỗ trợ phát triển nông thôn (RDS) tiểu dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống thuỷ nông Gia Thuận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 670/QĐ-UBNDNgày ban hành: 16 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC NINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 670/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 16 tháng
Quyết định 511/QĐ-CT bổ sung thành viên Ban chỉ đạo 127 Tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 511/QĐ-CT bổ sung thành viên Ban chỉ đạo 127 Tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 511/QĐ-CTNgày ban hành: 10 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 511/QĐ-CT Bắc Ninh, ngày 10 tháng 05
Quyết định 645/QĐ-UBND năm 2006 về việc cho phép thành lập Trường dạy nghề dân lập kỹ thuật cao Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 645/QĐ-UBND năm 2006 về việc cho phép thành lập Trường dạy nghề dân lập kỹ thuật cao Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 645/QĐ-UBNDNgày ban hành: 09 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 645/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 09 tháng
Quyết định 623/QĐ-UBND năm 2006 về việc cho phép thành lập Trường THPT tư thục Kinh Bắc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 623/QĐ-UBND năm 2006 về việc cho phép thành lập Trường THPT tư thục Kinh Bắc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 623/QĐ-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 623/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 04 tháng
Quyết định 620/2006/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí phòng,chống dịch lở mồm, long móng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 620/2006/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí phòng,chống dịch lở mồm, long móng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 620/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 620/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh,
Quyết định 626/2006/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bố trí dân cư nơi cần thiết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 626/2006/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bố trí dân cư nơi cần thiết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 626/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 626/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh,
Quyết định 625/QĐ-UBND về việc bàn giao Trạm bơm Trung Ngân huyện Yên Phong cho Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Đuống quản lý sử dụng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 625/QĐ-UBND về việc bàn giao Trạm bơm Trung Ngân huyện Yên Phong cho Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Đuống quản lý sử dụng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 625/QĐ-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 625/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 04 tháng
Quyết định 587/2006/QĐ-UBND cấp giấy chứng nhận và phụ cấp thâm niên ưu đãi Tiền khởi nghĩa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 587/2006/QĐ-UBND cấp giấy chứng nhận và phụ cấp thâm niên ưu đãi Tiền khởi nghĩa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 587/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC NINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 587/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày
Quyết định 589/2006/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận và phụ cấp thâm niên ưu đãi

Quyết định 589/2006/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận và phụ cấp thâm niên ưu đãi "Tiền khởi nghĩa" do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 589/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 589/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh,

Trần Văn Tuý, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 02/02/2023 04:56:48
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trần Văn Tuý

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB