Triệu Văn Thế, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 7747/QĐ/A18(P3) ban hành mẫu tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước do Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành

Quyết định 7747/QĐ/A18(P3) ban hành mẫu tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước do Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành

Số hiệu: 7747/QĐ/A18(P3)Ngày ban hành: 10 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Triệu Văn Thế TỔNG CỤC AN NINH CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:
Công văn 265-CV/A18-P2 về việc cải tiến thủ tục giải quyết khách Trung Quốc vào du lịch bằng giấy phép xuất nhập cảnh do Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành

Công văn 265-CV/A18-P2 về việc cải tiến thủ tục giải quyết khách Trung Quốc vào du lịch bằng giấy phép xuất nhập cảnh do Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành

Số hiệu: 265-CV/A18-P2Ngày ban hành: 12 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Triệu Văn Thế BỘ CÔNG AN CỤC QUẢN LÝ XNC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 265-CV/A18-P2V/v cải tiến

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB