Trịnh Đình Dũng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 93/QĐ-BXD năm 2013 công nhận thị xã Phúc Yên là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 93/QĐ-BXD năm 2013 công nhận thị xã Phúc Yên là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 93/QĐ-BXDNgày ban hành: 21 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm
Quyết định 1193/QĐ-BXD năm 2012 về Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Chiến lược xuất khẩu hàng hoá thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định 1193/QĐ-BXD năm 2012 về Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Chiến lược xuất khẩu hàng hoá thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030

Số hiệu: 1193/QĐ-BXDNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1193/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 28 tháng 12
Quyết định 1151/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 1151/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1151/QĐ-BXDNgày ban hành: 20 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1151/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 20 tháng 12
Quyết định 1150/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 1150/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1150/QĐ-BXDNgày ban hành: 20 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1150/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 20 tháng 12
Quyết định 1007/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị trấn Uyên Hưng mở rộng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 1007/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị trấn Uyên Hưng mở rộng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1007/QĐ-BXDNgày ban hành: 01 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1007/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 01 tháng 11
Quyết định 793/QĐ-BXD năm 2012 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thay thế Nghị định 48/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 793/QĐ-BXD năm 2012 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thay thế Nghị định 48/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 793/QĐ-BXDNgày ban hành: 29 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 793/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm
Quyết định 713/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị xã Bắc Kạn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bắc Kạn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 713/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị xã Bắc Kạn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bắc Kạn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 713/QĐ-BXDNgày ban hành: 02 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 713/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm
Quyết định 425/QĐ-BXD năm 2012 kiện toàn và bổ nhiệm các thành viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong ASEAN do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 425/QĐ-BXD năm 2012 kiện toàn và bổ nhiệm các thành viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong ASEAN do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 425/QĐ-BXDNgày ban hành: 11 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 425/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm
Quyết định 120/QĐ-BCĐ năm 2012 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch do Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch ban hành

Quyết định 120/QĐ-BCĐ năm 2012 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch do Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch ban hành

Số hiệu: 120/QĐ-BCĐNgày ban hành: 10 tháng 02 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA CHỐNG THẤT THOÁT, THẤT THU NƯỚC SẠCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thông tư 18/2010/TT-BXD quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Thông tư 18/2010/TT-BXD quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 18/2010/TT-BXDNgày ban hành: 15 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trịnh Đình Dũng BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 18/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm
Nghị quyết 26/2009/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp đối với phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 18 ban hành

Nghị quyết 26/2009/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp đối với phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 18 ban hành

Số hiệu: 26/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trịnh Đình Dũng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 26/2009/NQ-HĐND Vĩnh
Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết  27/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) ban hành

Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) ban hành

Số hiệu: 12/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 29 tháng 10 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trịnh Đình Dũng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 12/2009/NQ-HĐND Vĩnh
Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ vùng trồng trọt sản xuất hàng hoá và xây dựng các khu sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007 - 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ban hành

Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ vùng trồng trọt sản xuất hàng hoá và xây dựng các khu sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007 - 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ban hành

Số hiệu: 07/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 11 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trịnh Đình Dũng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND về chương trình kiên cố hoá kênh mương giai đoạn 2007 – 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc  khóa XIV kỳ họp thứ 9 ban hành

Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND về chương trình kiên cố hoá kênh mương giai đoạn 2007 – 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV kỳ họp thứ 9 ban hành

Số hiệu: 08/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 11 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trịnh Đình Dũng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 08/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND về hỗ trợ 100% thuỷ lợi phí cho sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007- 2011 do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ban hành

Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND về hỗ trợ 100% thuỷ lợi phí cho sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007- 2011 do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ban hành

Số hiệu: 09/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 11 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trịnh Đình Dũng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 09/2007/NQ-HĐND Vĩnh

Trịnh Đình Dũng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 07/03/2021 21:57:15
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trịnh Đình Dũng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB