Trường Chinh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Nghị quyết số 646-NQ/HĐNN7 về việc đặc xá nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9/1985 do Hội đồng nhà nước ban hành

Nghị quyết số 646-NQ/HĐNN7 về việc đặc xá nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9/1985 do Hội đồng nhà nước ban hành

Số hiệu: 646-NQ/HĐNN7Ngày ban hành: 29 tháng 08 năm 1985 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 646-NQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm
Nghị quyết số 646-NQ/HĐNN7 về việc Tha hình phạt tù cho những người cải tạo tốt

Nghị quyết số 646-NQ/HĐNN7 về việc Tha hình phạt tù cho những người cải tạo tốt

Số hiệu: 646-NQ/HĐNN7Ngày ban hành: 29 tháng 08 năm 1985 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 646-NQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm
Nghị quyết số 644-NQ/HĐNN7 về việc quy định Huy chương

Nghị quyết số 644-NQ/HĐNN7 về việc quy định Huy chương "Vì an ninh Tổ quốc" để tặng cho sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, nhân viên Công an nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 644-NQ/HĐNN7Ngày ban hành: 13 tháng 08 năm 1985 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 644-NQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm
Bộ luật Hình sự 1985

Bộ luật Hình sự 1985

Số hiệu: 17-LCT/HĐNN7Ngày ban hành: 27 tháng 06 năm 1985 Loại văn bản: Luật Người ký: Trường Chinh QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 17-LCT/HĐNN7 Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 1985 BỘ LUẬT HÌNH
Pháp lệnh Quy định giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước năm 1985 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Pháp lệnh Quy định giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước năm 1985 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 16-LCT/HĐNN7Ngày ban hành: 04 tháng 06 năm 1985 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 16-LCT/HĐNN7 Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 1985
Pháp lệnh bổ sung Pháp lệnh phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1985 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Pháp lệnh bổ sung Pháp lệnh phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1985 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 15-LCT/HĐNN7Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 1985 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 15-LCT/HĐNN7 Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 1985
Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các nghệ sĩ, nhà giáo, thày thuốc năm 1985 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các nghệ sĩ, nhà giáo, thày thuốc năm 1985 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 16-LCT/HĐNN7Ngày ban hành: 30 tháng 05 năm 1985 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16-LCT/HĐNN7 Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm
Nghị quyết số 615NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp và vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa Việt nam và Cu ba do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nghị quyết số 615NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp và vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa Việt nam và Cu ba do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 615-NQ/HĐNN7Ngày ban hành: 26 tháng 03 năm 1985 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 615NQ/HĐNN7 Hà Nội , ngày 26 tháng 3 năm
Nghị quyết số 616-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa Việt nam và Hung-ga-ri do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nghị quyết số 616-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa Việt nam và Hung-ga-ri do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 616-NQ/HĐNN7Ngày ban hành: 26 tháng 03 năm 1985 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 616-NQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm
Nghị quyết số 606-NQ/HĐNN7 về việc bổ nhiệm đại sứ tại Phi-lip-pin do Hội đồng Nhà nước ban hành

Nghị quyết số 606-NQ/HĐNN7 về việc bổ nhiệm đại sứ tại Phi-lip-pin do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 606-NQ/HĐNN7Ngày ban hành: 27 tháng 02 năm 1985 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 606-NQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm
Nghị quyết số 605-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt nam và Hung-ga-ri do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nghị quyết số 605-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt nam và Hung-ga-ri do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 605-NQ/HĐNN7Ngày ban hành: 27 tháng 02 năm 1985 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 605-NQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm
Nghị quyết số 702-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt nam và Lào do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nghị quyết số 702-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt nam và Lào do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 702-NQ/HĐNN7Ngày ban hành: 30 tháng 01 năm 1985 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 702-NQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm
Nghị quyết số 581-NQ/HĐNN7 bổ nhiệm Đại sứ tại nước Cộng hòa Ai-sơ-len do Hội đồng Nhà nước ban hành

Nghị quyết số 581-NQ/HĐNN7 bổ nhiệm Đại sứ tại nước Cộng hòa Ai-sơ-len do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 581-NQ/HĐNN7Ngày ban hành: 29 tháng 11 năm 1984 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 581-NQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm
Nghị quyết số 572-NQ/HĐNN7 về việc quy định huy chương Quân kỳ Quyết thắng để tặng thưởng cho những quân nhân và công nhân viên quốc phòng đã phục vụ Quân đội từ 25 năm trở lên do Hội đồng Nhà nước ban hành

Nghị quyết số 572-NQ/HĐNN7 về việc quy định huy chương Quân kỳ Quyết thắng để tặng thưởng cho những quân nhân và công nhân viên quốc phòng đã phục vụ Quân đội từ 25 năm trở lên do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 572-NQ/HĐNN7Ngày ban hành: 27 tháng 10 năm 1984 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 572-NQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm
Nghị quyết số 548-NQ/HĐNN7 về việc đặc xá nhân dịp lễ quốc khánh 2/9/1984 do Hội đồng nhà nước ban hành

Nghị quyết số 548-NQ/HĐNN7 về việc đặc xá nhân dịp lễ quốc khánh 2/9/1984 do Hội đồng nhà nước ban hành

Số hiệu: 548-NQ/HĐNN7Ngày ban hành: 30 tháng 08 năm 1984 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 548-NQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm

Trường Chinh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 26/09/2020 16:37:45
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trường Chinh

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB