Trương Đình Tuyển, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Quyết định 0747/2006/QĐ-BTM về việc giá bán xăng, dầu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 0747/2006/QĐ-BTM về việc giá bán xăng, dầu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 0747/2006/QĐ-BTMNgày ban hành: 27 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 0747/2006/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 27 tháng
Quyết định 0634/2006/QĐ-BTM về việc thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Thương mại về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 0634/2006/QĐ-BTM về việc thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Thương mại về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 0634/2006/QĐ-BTMNgày ban hành: 10 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 0634/2006/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 10 tháng 04
Quyết định 12/2006/QĐ-BTM ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 12/2006/QĐ-BTM ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 12/2006/QĐ-BTMNgày ban hành: 28 tháng 02 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 12/2006/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm
Quyết định 11/2006/QĐ-BTM về việc thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 11/2006/QĐ-BTM về việc thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 11/2006/QĐ-BTMNgày ban hành: 28 tháng 02 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 11/2006/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm
Quyết định 0265/2006/QĐ-BTM phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 0265/2006/QĐ-BTM phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 0265/2006/QĐ-BTMNgày ban hành: 20 tháng 02 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 0265/2006/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 20 tháng 02
Chỉ thị 02/2006/CT-BTM về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chỉ thị 02/2006/CT-BTM về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 02/2006/CT-BTMNgày ban hành: 06 tháng 02 năm 2006 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 02/2006/CT-BTM Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm
Quyết định 1916/2004/QĐ-BTM về việc phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thương mại do   Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 1916/2004/QĐ-BTM về việc phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 1916/2004/QĐ-BTMNgày ban hành: 22 tháng 12 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1916/2004/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 22 tháng
Quyết định 1684/2004/QĐ-BTM về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hoá qua biên giới giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 1684/2004/QĐ-BTM về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hoá qua biên giới giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 1684/2004/QĐ-BTMNgày ban hành: 16 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1684/2004/QĐ-BTM Hà
Công văn số 5226/TM-ĐB ngày 20/10/2004 của Bộ Thương mại về việc lịch trình hội nhập và Chương trình tự do hoá và hội nhập vận tải hàng không ASEAN

Công văn số 5226/TM-ĐB ngày 20/10/2004 của Bộ Thương mại về việc lịch trình hội nhập và Chương trình tự do hoá và hội nhập vận tải hàng không ASEAN

Số hiệu: 5226/TM-ĐBNgày ban hành: 20 tháng 10 năm 2004 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 5226/TM-ĐBV/v lịch trình Hội nhập và Chương
Công văn số 5182 TM/XNK ngày 05/10/2004 của Bộ Thương mại về việc xuất khẩu gạo

Công văn số 5182 TM/XNK ngày 05/10/2004 của Bộ Thương mại về việc xuất khẩu gạo

Số hiệu: 5182 TM/XNKNgày ban hành: 05 tháng 10 năm 2004 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 5182 TM/XNKV/v xuất khẩu gạo Hà Nội, ngày 05
Công văn số 4907/TM-PC ngày 04/10/2004 của Bộ Thương mại về việc đề nghị tăng cường giám sát hoạt động bán hàng đa cấp

Công văn số 4907/TM-PC ngày 04/10/2004 của Bộ Thương mại về việc đề nghị tăng cường giám sát hoạt động bán hàng đa cấp

Số hiệu: 4907/TM-PCNgày ban hành: 04 tháng 10 năm 2004 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 4907/TM-PCV/v đề nghị tăng cường giám sát hoạt
Công văn số 4813/TM-TTTN ngày 30/09/2004 của Bộ Thương mại về việc khẩn cấp tạm ứng bù lỗ kinh doanh mặt hàng dầu

Công văn số 4813/TM-TTTN ngày 30/09/2004 của Bộ Thương mại về việc khẩn cấp tạm ứng bù lỗ kinh doanh mặt hàng dầu

Số hiệu: 4813/TM-TTTNNgày ban hành: 30 tháng 09 năm 2004 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 4813/TM-TTTNV/v khẩn cấp tạm ứng bù lỗ kinh
Công văn số 4833 TM-PC ngày 30/09/2004 của Bộ Thương mại về việc trình Quốc hội dự án Luật thương mại (sửa đổi)

Công văn số 4833 TM-PC ngày 30/09/2004 của Bộ Thương mại về việc trình Quốc hội dự án Luật thương mại (sửa đổi)

Số hiệu: 4833 TM-PCNgày ban hành: 30 tháng 09 năm 2004 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 4833 TM-PCV/v trình Quốc hội dự án Luật Thương
Công văn số 3550/TM-XNK ngày 07/07/2004 của Bộ Thương mại về việc tăng cường quản lý cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng xuất khẩu

Công văn số 3550/TM-XNK ngày 07/07/2004 của Bộ Thương mại về việc tăng cường quản lý cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng xuất khẩu

Số hiệu: 3550/TM-XNKNgày ban hành: 07 tháng 07 năm 2004 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 3550/TM-XNKV/v tăng cường quản lý cấp Giấy
Công văn số 3255 TM-XTTM ngày 06/07/2004 của Bộ Thương mại về việc đề án tham dự Hội chợ triển lãm ASEAN - Trung Quốc 2004

Công văn số 3255 TM-XTTM ngày 06/07/2004 của Bộ Thương mại về việc đề án tham dự Hội chợ triển lãm ASEAN - Trung Quốc 2004

Số hiệu: 3255 TM-XTTMNgày ban hành: 06 tháng 07 năm 2004 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 3255 TM-XTTMV/v đề án tham dự Hội chợ triển

Trương Đình Tuyển, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 20/09/2020 06:48:28
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trương Đình Tuyển

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB