Trương Văn Đoan, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 6700/BKH-PTDN về hướng dẫn xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2010 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Công văn 6700/BKH-PTDN về hướng dẫn xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2010 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 6700/BKH-PTDNNgày ban hành: 03 tháng 09 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Văn Đoan BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 6700/BKH-PTDNV/v hướng
Công văn số 1487/BKH-QLĐT về việc áp dụng chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Công văn số 1487/BKH-QLĐT về việc áp dụng chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 1487/BKH-QLĐTNgày ban hành: 10 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Văn Đoan BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1487/BKH-QLĐTV/v áp dụng chỉ
Công văn số 1414/BKH-HTX về việc báo cáo kết quả rà soát đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về kinh tế tập thể do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Công văn số 1414/BKH-HTX về việc báo cáo kết quả rà soát đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về kinh tế tập thể do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 1414/BKH-HTXNgày ban hành: 04 tháng 03 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Văn Đoan BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 1414/BKH-HTXV/v Báo cáo kết quả rà
Quyết định 596/QĐ-BKH năm 2007 quy định tiêu chuẩn, định mức, quy cách trang thiết bị và phương tiện làm việc thực hiện tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư ban hành

Quyết định 596/QĐ-BKH năm 2007 quy định tiêu chuẩn, định mức, quy cách trang thiết bị và phương tiện làm việc thực hiện tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư ban hành

Số hiệu: 596/QĐ-BKHNgày ban hành: 08 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Văn Đoan BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 596/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 08 tháng 06
Công văn 3831/BKH-PTDN về đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Công văn 3831/BKH-PTDN về đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3831/BKH-PTDNNgày ban hành: 04 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Văn Đoan BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3831/BKH-PTDNV/v: đăng ký kinh
Hiệp định số 39/2006/SL/LPQT về việc  Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cung cấp cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoản viện trợ không hoàn lại 50 triệu Nhân dân tệ do Bộ Ngoại giao ban hành

Hiệp định số 39/2006/SL/LPQT về việc Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cung cấp cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoản viện trợ không hoàn lại 50 triệu Nhân dân tệ do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 39/2006/SL/LPQTNgày ban hành: 22 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Trương Văn Đoan BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 39/2006/SL/LPQT Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2006 Hiệp định Hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước
Công văn số 4957/BKH-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Luật doanh nghiệp 2005

Công văn số 4957/BKH-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Luật doanh nghiệp 2005

Số hiệu: 4957/BKH-PTDNNgày ban hành: 04 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Văn Đoan BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 4957/BKH-PTDNV/v thực hiện Luật doanh
Công văn số 1375 BKH/TCTT ngày 11/03/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ dự toán chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án 5 triệu ha rừng và một số chương trình dự án lớn khác

Công văn số 1375 BKH/TCTT ngày 11/03/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ dự toán chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án 5 triệu ha rừng và một số chương trình dự án lớn khác

Số hiệu: 1375 BKH/TCTTNgày ban hành: 11 tháng 03 năm 2004 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Văn Đoan BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1375 BKH/TCTTV/v phân bổ dự toán
Hợp tác số 43/2003/LPQT về kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

Hợp tác số 43/2003/LPQT về kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

Số hiệu: 43/2003/LPQTNgày ban hành: 16 tháng 10 năm 2003 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Trương Văn Đoan BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 43/2003/LPQT Hà Nội , ngày 13 tháng 11 năm 2003 Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng
Thông tư 07/2003/TT-BKH hướng dẫn lập các dự án quy hoạch phát triển và đầu tư xây dựng chợ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Thông tư 07/2003/TT-BKH hướng dẫn lập các dự án quy hoạch phát triển và đầu tư xây dựng chợ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 07/2003/TT-BKHNgày ban hành: 11 tháng 09 năm 2003 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trương Văn Đoan BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 07/2003/TT-BKH Hà Nội, ngày 11 tháng
Thông tư 06/2003/TT-BKH hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay Ngân hàng hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Thông tư 06/2003/TT-BKH hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay Ngân hàng hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 06/2003/TT-BKHNgày ban hành: 09 tháng 09 năm 2003 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trương Văn Đoan BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 06/2003/TT-BKH Hà Nội, ngày 09 tháng

Trương Văn Đoan, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 27/09/2020 02:08:57
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trương Văn Đoan

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB