Võ Chí Công, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Nghị quyết số 641/NQ-HĐNN8 về việc phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và I Rắc do Hội đồng Nhà nước ban hành

Nghị quyết số 641/NQ-HĐNN8 về việc phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và I Rắc do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 641/NQ-HĐNN8Ngày ban hành: 22 tháng 09 năm 1992 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 641/NQ-HĐNN8 Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 1992
Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất năm 1992 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất năm 1992 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 69-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 31 tháng 07 năm 1992 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 69-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày31 tháng07 năm 1992
Nghị quyết số 610/NQ-HĐNN8 về việc Phê chuẩn Công ước Viên do Hội đồng Nhà nước ban hành

Nghị quyết số 610/NQ-HĐNN8 về việc Phê chuẩn Công ước Viên do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 610/NQ-HĐNN8Ngày ban hành: 20 tháng 06 năm 1992 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 610/NQ-HĐNN8 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1992
Nghị quyết số 590/NQ-HĐNN8 về việc quy định việc tước quyền bầu cử do Hội đồng Nhà nước ban hành

Nghị quyết số 590/NQ-HĐNN8 về việc quy định việc tước quyền bầu cử do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 590/NQ-HĐNN8Ngày ban hành: 27 tháng 05 năm 1992 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 590/NQ-HĐNN8 Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 1992
Luật Tổ chức Quốc hội 1992

Luật Tổ chức Quốc hội 1992

Số hiệu: 66-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 15 tháng 04 năm 1992 Loại văn bản: Luật Người ký: Võ Chí Công QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 66-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 1992 LUẬT CỦA QUỐC
Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội 1992

Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội 1992

Số hiệu: 67-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 15 tháng 04 năm 1992 Loại văn bản: Luật Người ký: Võ Chí Công QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 67-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 1992 LUẬT CỦA QUỐC
Nghị quyết số 550B/NQ-HĐNN8 về việc điều chỉnh mức tính thuế bằng tiền trong Biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với thu nhập thường xuyên do Hội đồng Nhà nước ban hành

Nghị quyết số 550B/NQ-HĐNN8 về việc điều chỉnh mức tính thuế bằng tiền trong Biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với thu nhập thường xuyên do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 550B/NQ-HĐNN8Ngày ban hành: 10 tháng 03 năm 1992 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 550B/NQ-HĐNN8 Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm
Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam năm 1992 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam năm 1992 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 65-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 21 tháng 02 năm 1992 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 65-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm
Pháp lệnh Bảo hộ lao động năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Bảo hộ lao động năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 61-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 19 tháng 09 năm 1991 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 61-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1991
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 59-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 19 tháng 09 năm 1991 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 59-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1991
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh về lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam năm 1991 do Hội Đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh về lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam năm 1991 do Hội Đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 60-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 19 tháng 09 năm 1991 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 60-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1991
Quyết định 472-QĐ/HĐNN8 năm 1991 sửa đổi thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt do Hội đồng nhà nước ban hành

Quyết định 472-QĐ/HĐNN8 năm 1991 sửa đổi thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt do Hội đồng nhà nước ban hành

Số hiệu: 472-QĐ/HĐNN8Ngày ban hành: 10 tháng 09 năm 1991 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 472-QĐ/HĐNN8 Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1991
Nghị quyết số 473/NQ-HĐNN8 về Thuế Môn bài quy định tại Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điều trong Điều lệ thuế công thương nghiệp do Hội đồng Nhà nước ban hành

Nghị quyết số 473/NQ-HĐNN8 về Thuế Môn bài quy định tại Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điều trong Điều lệ thuế công thương nghiệp do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 473/NQ-HĐNN8Ngày ban hành: 10 tháng 09 năm 1991 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 473/NQ-HĐNN8 Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1991
Luật Phổ cập giáo dục tiểu học 1991

Luật Phổ cập giáo dục tiểu học 1991

Số hiệu: 56-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 12 tháng 08 năm 1991 Loại văn bản: Luật Người ký: Võ Chí Công QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 56-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 1991 LUẬT PHỔ CẬP
Luật Hình sự sửa đổi 1991

Luật Hình sự sửa đổi 1991

Số hiệu: 55-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 12 tháng 08 năm 1991 Loại văn bản: Luật Người ký: Võ Chí Công QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 55-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 1991 LUẬT SỐ

Võ Chí Công, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 07/03/2021 22:46:19
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Võ Chí Công

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB