Vũ Đức Đam, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 4310/VPCP-QHQT điều chỉnh dự án đầu tư và bổ sung vốn cho Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 4310/VPCP-QHQT điều chỉnh dự án đầu tư và bổ sung vốn cho Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4310/VPCP-QHQTNgày ban hành: 29 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4310/VPCP-QHQT V/v điều chỉnh dự án
Công văn 4289/VPCP-QHQT về Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế tài chính cho Chương trình SP-RCC do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 4289/VPCP-QHQT về Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế tài chính cho Chương trình SP-RCC do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4289/VPCP-QHQTNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4289/VPCP-QHQT V/v Thông tư liên
Công văn 8743/VPCP-QHQT về thực hành tiết kiệm trong đi công tác nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 8743/VPCP-QHQT về thực hành tiết kiệm trong đi công tác nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8743/VPCP-QHQTNgày ban hành: 01 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 8743/VPCP-QHQT V/v thực hành tiết
Công văn 5680/VPCP-QHQT về Kế hoạch hành động và đánh giá những trở ngại thực hiện các mục tiêu của Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ vào năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 5680/VPCP-QHQT về Kế hoạch hành động và đánh giá những trở ngại thực hiện các mục tiêu của Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ vào năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5680/VPCP-QHQTNgày ban hành: 01 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5680/VPCP-QHQT V/v Kế hoạch hành
Công văn 3287/VPCP-TH kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 3287/VPCP-TH kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3287/VPCP-THNgày ban hành: 12 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3287/VPCP-TH V/v kiểm điểm chỉ đạo,
Thông báo 93/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 93/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 93/TB-VPCPNgày ban hành: 14 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/TB-VPCP Hà Nội, ngày 14 tháng 3
Thông báo 78/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 78/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 78/TB-VPCPNgày ban hành: 08 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 78/TB-VPCP Hà Nội, ngày 08 tháng 03
Công văn 1407/VPCP-QHQT về cơ cấu lại vốn để mở rộng Dự án Cạnh tranh nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 1407/VPCP-QHQT về cơ cấu lại vốn để mở rộng Dự án Cạnh tranh nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1407/VPCP-QHQTNgày ban hành: 07 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1407/VPCP-QHQT V/v Cơ cấu lại vốn
Thông báo 67/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chi đối với công tác tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 67/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chi đối với công tác tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 67/TB-VPCPNgày ban hành: 29 tháng 02 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 67/TB-VPCP Hà Nội, ngày 29 tháng 02
Công văn 767/VPCP-KGVX về chế độ phụ cấp đặc thù đối với người làm trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 767/VPCP-KGVX về chế độ phụ cấp đặc thù đối với người làm trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 767/VPCP-KGVXNgày ban hành: 10 tháng 02 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 767/VPCP-KGVX V/v chế độ phụ cấp đặc
Thông báo 21/TB-VPCP ý kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 21/TB-VPCP ý kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 21/TB-VPCPNgày ban hành: 18 tháng 01 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/TB-VPCP Hà Nội, ngày 18 tháng 01
Công văn 285/VPCP-KSTT về nghiên cứu bổ sung chỉ số thành phần đánh giá MEI do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 285/VPCP-KSTT về nghiên cứu bổ sung chỉ số thành phần đánh giá MEI do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 285/VPCP-KSTTNgày ban hành: 12 tháng 01 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 285/VPCP-KSTT V/v nghiên cứu bổ sung
Công văn 7568/VPCP-TH ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cung cấp thông tin chính thống cho báo chí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7568/VPCP-TH ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cung cấp thông tin chính thống cho báo chí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7568/VPCP-THNgày ban hành: 27 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7568/VPCP-TH V/v ý kiến của Thủ
Công văn 7568/VPCP-TH ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cung cấp thông tin chính thống cho báo chí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7568/VPCP-TH ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cung cấp thông tin chính thống cho báo chí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7568/VPCP-THNgày ban hành: 27 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7568/VPCP-TH V/v ý kiến của Thủ
Công văn 7095/VPCP-QHQT về Đề cương Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - IFAD giai đoạn 2013-2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7095/VPCP-QHQT về Đề cương Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - IFAD giai đoạn 2013-2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7095/VPCP-QHQTNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7095/VPCP-QHQT V/v Đề cương

Vũ Đức Đam, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 21:08:21
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Vũ Đức Đam

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB