Vũ Hồng Khanh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013 kèm theo Quyết định 51/2012/QĐ-UBND

Quyết định 17/2013/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013 kèm theo Quyết định 51/2012/QĐ-UBND

Số hiệu: 17/2013/QĐ-UBNDNgày ban hành: 10 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại Công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa và nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại Công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa và nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 09/CT-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 09/CT-UBND Hà Nội,
Kế hoạch 61/KH-UBND thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự theo Nghị quyết 37/NQ-QH13 và Quyết định 16/QĐ-TTg về Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội do thành phố Hà Nội ban hành

Kế hoạch 61/KH-UBND thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự theo Nghị quyết 37/NQ-QH13 và Quyết định 16/QĐ-TTg về Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 61/KH-UBNDNgày ban hành: 16 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 61/KH-UBND Hà Nội,
Quyết định 40/2011/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 40/2011/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 40/2011/QĐ-UBNDNgày ban hành: 20 tháng 12 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2011/QĐ-UBND
Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2011 chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2011 chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 15/CT-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vũ Hồng Khanh UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 15/CT-UBND Hà Nội,
Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2011 chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2011 chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 15/CT-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vũ Hồng Khanh UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 15/CT-UBND Hà Nội,
Quyết định 20/2011/QĐ-UBND về Quy chế bàn giao, tiếp nhận, quản lý công trình nhà ở, căn hộ và hạng mục công trình xây dựng phụ trợ thuộc khu chung cư phục vụ công tác tái định cư trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND về Quy chế bàn giao, tiếp nhận, quản lý công trình nhà ở, căn hộ và hạng mục công trình xây dựng phụ trợ thuộc khu chung cư phục vụ công tác tái định cư trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 20/2011/QĐ-UBNDNgày ban hành: 05 tháng 07 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2011/QĐ-UBND
Quyết định 20/2011/QĐ-UBND về Quy chế bàn giao, tiếp nhận, quản lý công trình nhà ở, căn hộ và hạng mục công trình xây dựng phụ trợ thuộc khu chung cư phục vụ công tác tái định cư trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND về Quy chế bàn giao, tiếp nhận, quản lý công trình nhà ở, căn hộ và hạng mục công trình xây dựng phụ trợ thuộc khu chung cư phục vụ công tác tái định cư trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 20/2011/QĐ-UBNDNgày ban hành: 05 tháng 07 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2011/QĐ-UBND
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2011 triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2011 triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 10/CT-UBNDNgày ban hành: 17 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Hà Nội, ngày
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2011 triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2011 triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 10/CT-UBNDNgày ban hành: 17 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Hà Nội, ngày
Quyết định 5328/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Ban quản lý Dự án Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 5328/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Ban quản lý Dự án Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 5328/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 5328/QĐ-UBND Hà
Quyết định 52/2010/QĐ-UBND về kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 52/2010/QĐ-UBND về kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 52/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/2010/QĐ-UBND
Quyết định 4999/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm pháp luật đất đai của tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị 134/CT-TTg do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 4999/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm pháp luật đất đai của tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị 134/CT-TTg do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 4999/QĐ-UBNDNgày ban hành: 08 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4999/QĐ-UBND Hà Nội,
Kế hoạch 135/KH-UBND tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Kế hoạch 135/KH-UBND tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 135/KH-UBNDNgày ban hành: 24 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 135/KH-UBND Hà Nội,
Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2010 về triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2010 về triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 13/CT-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 13/CT-UBND Hà Nội, ngày

Vũ Hồng Khanh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 22/03/2023 17:56:26
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Vũ Hồng Khanh

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB