Vũ Hồng Khanh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Quyết định 2257/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Kế hoạch triển khai giai đoạn thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 2257/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Kế hoạch triển khai giai đoạn thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 2257/QĐ-UBNDNgày ban hành: 20 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2257/QĐ-UBND Hà Nội,
Kế hoạch 71/KH-UBND về tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Kế hoạch 71/KH-UBND về tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 71/KH-UBNDNgày ban hành: 19 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 71/KH-UBND Hà Nội,
Quyết định 155/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 155/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 155/QĐ-UBNDNgày ban hành: 13 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 155/QĐ-UBND Hà Nội, ngày
Chỉ thị 37/CT-UBND năm 2009 về tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 37/CT-UBND năm 2009 về tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 37/CT-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 37/CT-UBND Hà Nội,
Quyết định 6719/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội mở rộng giai đoạn 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 6719/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội mở rộng giai đoạn 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 6719/QĐ-UBNDNgày ban hành: 24 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------- Số: 6719/QĐ-UBND Hà Nội,
Quyết định 121/2009/QĐ-UBND ban hành quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 121/2009/QĐ-UBND ban hành quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 121/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 22 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 121/2009/QĐ-UBND
Chỉ thị 34/CT-UBND năm 2009 về tăng cường quản lý người nước ngoài trên địa bàn thành phố trong tình hình mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 34/CT-UBND năm 2009 về tăng cường quản lý người nước ngoài trên địa bàn thành phố trong tình hình mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 34/CT-UBNDNgày ban hành: 17 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 34/CT-UBND Hà Nội, ngày
Quyết định 117/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 117/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 117/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 01 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 117/2009/QĐ-UBND
Quyết định 115/2009/QĐ-UBND về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 115/2009/QĐ-UBND về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 115/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 16 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 115/2009/QĐ-UBND
Quyết định 5852/QĐ-UBND năm 2009 về việc phê duyệt Quy chế làm việc của Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 5852/QĐ-UBND năm 2009 về việc phê duyệt Quy chế làm việc của Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 5852/QĐ-UBNDNgày ban hành: 10 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 5852/QĐ-UBND Hà Nội,
Quyết định 4217/QĐ-UBND năm 2009 kế hoạch triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 4217/QĐ-UBND năm 2009 kế hoạch triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 4217/QĐ-UBNDNgày ban hành: 18 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số:
Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2009 về tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2009 về tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 22/CT-UBNDNgày ban hành: 08 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 22/CT-UBND Hà Nội, ngày 08 tháng
Quyết định 83/2009/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 83/2009/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 83/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 83/2009/QĐ-UBND Hà
Quyết định 3115/QĐ-UBND năm 2009 về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung; giấy xác nhận việc thực hiện nội dung của báo cáo và yêu cầu tại quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 3115/QĐ-UBND năm 2009 về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung; giấy xác nhận việc thực hiện nội dung của báo cáo và yêu cầu tại quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 3115/QĐ-UBNDNgày ban hành: 23 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 3115/QĐ-UBND Hà Nội,
Quyết định 81/2009/QĐ-UBND sửa đổi Điều 9 Quyết định  43/2008/QĐ-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 81/2009/QĐ-UBND sửa đổi Điều 9 Quyết định 43/2008/QĐ-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 81/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 22 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 81/2009/QĐ-UBND

Vũ Hồng Khanh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 03/06/2023 22:39:16
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Vũ Hồng Khanh

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB