Vũ Khắc Liên, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư 38/TT-PC-1995 hướng dẫn Nghị định 02/CP-1995 quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước do Bộ Văn hóa, thông tin ban hành

Thông tư 38/TT-PC-1995 hướng dẫn Nghị định 02/CP-1995 quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước do Bộ Văn hóa, thông tin ban hành

Số hiệu: 38/TT-PCNgày ban hành: 01 tháng 07 năm 1995 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Vũ Khắc Liên BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 38/TT-PC Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 1995 THÔNG
Thông tư 74/TT năm 1994 hướng dẫn nhập các loại lịch xuất bản tại nước ngoài vào Việt Nam làm quà biếu tặng do Bộ Văn hoá, thông tin ban hành

Thông tư 74/TT năm 1994 hướng dẫn nhập các loại lịch xuất bản tại nước ngoài vào Việt Nam làm quà biếu tặng do Bộ Văn hoá, thông tin ban hành

Số hiệu: 74/TTNgày ban hành: 29 tháng 09 năm 1994 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Vũ Khắc Liên BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 74/TT Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1994 THÔNG TƯ
Quyết định 776/QĐ năm 1993 về Quy chế tạm thời về việc mua tin kinh tế của các hãng nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Văn hoá,thông tin ban hành

Quyết định 776/QĐ năm 1993 về Quy chế tạm thời về việc mua tin kinh tế của các hãng nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Văn hoá,thông tin ban hành

Số hiệu: 776/QĐNgày ban hành: 21 tháng 06 năm 1993 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Khắc Liên BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 776/QĐ Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 1993 QUYẾT
Quyết định 534-QĐ/BT năm 1993 công nhận 15 di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thông tin ban hành

Quyết định 534-QĐ/BT năm 1993 công nhận 15 di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thông tin ban hành

Số hiệu: 534-QĐ/BTNgày ban hành: 11 tháng 05 năm 1993 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Khắc Liên BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 534-QĐ/BT Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 1993
Chỉ thị 14-CT năm 1993 về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm do Bộ Văn Hoá thông tin ban hành

Chỉ thị 14-CT năm 1993 về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm do Bộ Văn Hoá thông tin ban hành

Số hiệu: 14-CTNgày ban hành: 01 tháng 03 năm 1993 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vũ Khắc Liên BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** SỐ: 14-CT Hà nội, ngày 01 tháng 03 năm 1993 CHỈ THỊ VỀ
Quyết định 1140-QĐ/BT năm 1992 về công nhận bốn di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thông tin và thể thao ban hành

Quyết định 1140-QĐ/BT năm 1992 về công nhận bốn di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thông tin và thể thao ban hành

Số hiệu: 1140-QĐ/BTNgày ban hành: 31 tháng 08 năm 1992 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Khắc Liên BỘ VĂN HOÁ, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1140-QĐ/BT Hà Nội, ngày 31
Quyết định 1079-VHTT-TT/QĐ năm 1992 về Quy chế tổ chức quản lý và hoạt động của ngành in do Bộ Trưởng Bộ Văn hoá hông tin và Thế thao ban hành

Quyết định 1079-VHTT-TT/QĐ năm 1992 về Quy chế tổ chức quản lý và hoạt động của ngành in do Bộ Trưởng Bộ Văn hoá hông tin và Thế thao ban hành

Số hiệu: 1079-VHTT-TT/QĐNgày ban hành: 21 tháng 08 năm 1992 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Khắc Liên BỘ VĂN HOÁ, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1079-VHTT-TT/QĐ Hà Nội,
Quyết định 893-QĐ/PC năm 1992 về bản

Quyết định 893-QĐ/PC năm 1992 về bản "Quy định về việc xuất, nhập văn hoá phẩm không thuộc phạm vi kinh doanh" do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thông tin và thể thao ban hành

Số hiệu: 893-QĐ/PCNgày ban hành: 20 tháng 07 năm 1992 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Khắc Liên BỘ VĂN HOÁ, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 893-QĐ/PC Hà Nội, ngày 20 tháng
Quyết định 776-QĐ/BT năm 1992 về việc công nhận 11 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thông tin và thể thao ban hành

Quyết định 776-QĐ/BT năm 1992 về việc công nhận 11 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thông tin và thể thao ban hành

Số hiệu: 776-QĐ/BTNgày ban hành: 23 tháng 06 năm 1992 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Khắc Liên BỘ VĂN HOÁ, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 776-QĐ/BT Hà Nội, ngày 23 tháng
Quyết định 734-QĐ/BT năm 1992 công nhận 9 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thông tin và thể thao ban hành

Quyết định 734-QĐ/BT năm 1992 công nhận 9 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thông tin và thể thao ban hành

Số hiệu: 734-QĐ/BTNgày ban hành: 11 tháng 06 năm 1992 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Khắc Liên BỘ VĂN HOÁ, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 734-QĐ/BT Hà Nội, ngày 11 tháng
Quyết định 490-QĐ năm 1992 công nhận 30 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thông tin và thể thao ban hành

Quyết định 490-QĐ năm 1992 công nhận 30 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thông tin và thể thao ban hành

Số hiệu: 490-QĐNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 1992 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Khắc Liên BỘ VĂN HOÁ, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 490-QĐ Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm
Quyết định 274-QĐ năm 1992 công nhận 5 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thông tin và thể thao ban hành

Quyết định 274-QĐ năm 1992 công nhận 5 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thông tin và thể thao ban hành

Số hiệu: 274-QĐNgày ban hành: 11 tháng 03 năm 1992 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Khắc Liên BỘ VĂN HOÁ, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 274-QĐ Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm
Quyết định 138/QĐ năm 1992 về việc công nhận 36 di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thông tin và thể thao ban hành

Quyết định 138/QĐ năm 1992 về việc công nhận 36 di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thông tin và thể thao ban hành

Số hiệu: 138/QĐNgày ban hành: 31 tháng 01 năm 1992 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Khắc Liên BỘ VĂN HOÁ, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 138/QĐ Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm
Quyết định 2246/QĐ năm 1991 ban hành danh mục mặt hàng và các nghiệp vụ kinh doanh của ngành phát hành sách của Bộ trưởng Bộ Văn hoá,thông tin và thề thao

Quyết định 2246/QĐ năm 1991 ban hành danh mục mặt hàng và các nghiệp vụ kinh doanh của ngành phát hành sách của Bộ trưởng Bộ Văn hoá,thông tin và thề thao

Số hiệu: 2246/QĐNgày ban hành: 19 tháng 12 năm 1991 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Khắc Liên BỘ VĂN HOÁ, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 2246/QĐ Hà Nội, ngày 19 tháng 12

Vũ Khắc Liên, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 20:30:29
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Vũ Khắc Liên

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB