Vũ Văn Ninh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 36/2013/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 36/2013/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 36/2013/QĐ-TTgNgày ban hành: 18 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18
Quyết định 848/QĐ-TTg năm 2013 hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 848/QĐ-TTg năm 2013 hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 848/QĐ-TTgNgày ban hành: 04 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 848/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng
Quyết định 847/QĐ-TTg năm 2013 hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho các tỉnh: Gia Lai, Cao Bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 847/QĐ-TTg năm 2013 hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho các tỉnh: Gia Lai, Cao Bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 847/QĐ-TTgNgày ban hành: 04 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 847/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng
Quyết định 815/QĐ-TTg năm 2013 bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 815/QĐ-TTg năm 2013 bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 815/QĐ-TTgNgày ban hành: 27 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 815/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 05
Quyết định 202/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 202/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 202/QĐ-TTgNgày ban hành: 22 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 202/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng
Quyết định 1893/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1893/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1893/QĐ-TTgNgày ban hành: 14 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1893/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng
Quyết định 1894/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Bắc giai đoạn 2012-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1894/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Bắc giai đoạn 2012-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1894/QĐ-TTgNgày ban hành: 14 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1894/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng
Quyết định 1797/QĐ-TTg năm 2012 hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1797/QĐ-TTg năm 2012 hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1797/QĐ-TTgNgày ban hành: 04 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1797/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng
Quyết định 1489/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1489/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1489/QĐ-TTgNgày ban hành: 08 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1489/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng
Quyết định 1468/QĐ-TTg năm 2012 hỗ trợ gạo cứu đói các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1468/QĐ-TTg năm 2012 hỗ trợ gạo cứu đói các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1468/QĐ-TTgNgày ban hành: 05 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1468/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng
Quyết định 1454/QĐ-TTg năm 2012 về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1454/QĐ-TTg năm 2012 về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1454/QĐ-TTgNgày ban hành: 04 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1454/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng
Quyết định 1392/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Tổ công tác nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1392/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Tổ công tác nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1392/QĐ-TTgNgày ban hành: 25 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1392/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng
Quyết định 1138/QĐ-TTg năm 2012 về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1138/QĐ-TTg năm 2012 về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1138/QĐ-TTgNgày ban hành: 24 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1138/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng
Quyết định 1071/QĐ-TTg năm 2012 thay đổi thành viên Ban công tác về tài chính quy mô nhỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1071/QĐ-TTg năm 2012 thay đổi thành viên Ban công tác về tài chính quy mô nhỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1071/QĐ-TTgNgày ban hành: 13 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1071/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng
Công văn 1113/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 1113/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1113/TTg-ĐMDNNgày ban hành: 02 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Văn Ninh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1113/TTg-ĐMDN V/v phê duyệt Phương

Vũ Văn Ninh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 06/06/2023 20:13:09
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Vũ Văn Ninh

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB