Vũ Văn Tám, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư 18/2013/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 18/2013/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 18/2013/TT-BNNPTNTNgày ban hành: 14 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Vũ Văn Tám BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 262/BNN-TY chấn chỉnh công tác tiêm phòng vắc xin, sử dụng hóa chất để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 262/BNN-TY chấn chỉnh công tác tiêm phòng vắc xin, sử dụng hóa chất để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 262/BNN-TYNgày ban hành: 22 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Văn Tám BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 262/BNN-TY V/v: chấn
Thông tư 50/2012/TT-BNNPTNT bãi bỏ Quyết định 85/2008/QĐ-BNN; bãi bỏ một phần Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT, Thông tư 24/2011/TT-BNNPT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 50/2012/TT-BNNPTNT bãi bỏ Quyết định 85/2008/QĐ-BNN; bãi bỏ một phần Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT, Thông tư 24/2011/TT-BNNPT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 50/2012/TT-BNNPTNTNgày ban hành: 08 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Vũ Văn Tám BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 2322/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Dự án

Quyết định 2322/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Dự án "Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2322/QĐ-BNN-TCTSNgày ban hành: 26 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Tám BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Báo cáo 2299/BC-BNN-VP về tình hình và kết quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 6 tháng đầu năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo cáo 2299/BC-BNN-VP về tình hình và kết quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 6 tháng đầu năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 2299/BC-BNN-VPNgày ban hành: 26 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Vũ Văn Tám BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 834/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 bổ sung 157 tàu cá lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh thuộc Dự án MOVIMAR cho địa phương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 834/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 bổ sung 157 tàu cá lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh thuộc Dự án MOVIMAR cho địa phương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 834/QĐ-BNN-TCTSNgày ban hành: 17 tháng 04 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Tám BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Quyết định 197/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 đính chính Thông tư 04/2012/TT-BNNPTNT về đưa sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 197/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 đính chính Thông tư 04/2012/TT-BNNPTNT về đưa sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 197/QĐ-BNN-TCTSNgày ban hành: 06 tháng 02 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Tám BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 3004/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 phê duyệt dự án “Tác động biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng an toàn sinh học cho nuôi trồng thủy sản tại miền Bắc Việt Nam” do Đan Mạch tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 3004/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 phê duyệt dự án “Tác động biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng an toàn sinh học cho nuôi trồng thủy sản tại miền Bắc Việt Nam” do Đan Mạch tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3004/QĐ-BNN-HTQTNgày ban hành: 06 tháng 12 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Tám BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 1123/BNN-PC về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực thi đơn giản hóa Thủ tục hành chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Công văn 1123/BNN-PC về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực thi đơn giản hóa Thủ tục hành chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu: 1123/BNN-PCNgày ban hành: 26 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Văn Tám BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1123/BNN-PCV/v giải
Công văn 3200/BNN-TCTS xin ý kiến góp ý Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 3200/BNN-TCTS xin ý kiến góp ý Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3200/BNN-TCTSNgày ban hành: 01 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Văn Tám BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3200/BNN-TCTSV/v
Báo cáo 1820/BC-BNN-VP về công tác cải cách hành chính tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Báo cáo 1820/BC-BNN-VP về công tác cải cách hành chính tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1820/BC-BNN-VPNgày ban hành: 15 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Vũ Văn Tám BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1820/BC-BNN-VP Hà
Quyết định 67/QĐ-TCTS-KTBVNL năm 2010 ban hành Hướng dẫn về đồng quản lý nghề cá tại Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

Quyết định 67/QĐ-TCTS-KTBVNL năm 2010 ban hành Hướng dẫn về đồng quản lý nghề cá tại Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

Số hiệu: 67/QĐ-TCTS-KTBVNLNgày ban hành: 07 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Tám BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------
Báo cáo 1560/BC-BNN-VP sơ kết thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Báo cáo 1560/BC-BNN-VP sơ kết thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1560/BC-BNN-VPNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Vũ Văn Tám BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1560/BC-BNN-VP Hà
Báo cáo 434/BC-BNN-VP về công tác cải cách hành chính tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Báo cáo 434/BC-BNN-VP về công tác cải cách hành chính tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 434/BC-BNN-VPNgày ban hành: 10 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Vũ Văn Tám BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:434/BC-BNN-VP Hà
Báo cáo 266a/BC-BNN-VP kết quả thực hiện Đề án 30 kỳ báo cáo: từ ngày 26/12/2009 đến 25/01/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Báo cáo 266a/BC-BNN-VP kết quả thực hiện Đề án 30 kỳ báo cáo: từ ngày 26/12/2009 đến 25/01/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 266a/BC-BNN-VPNgày ban hành: 25 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Vũ Văn Tám BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 266a/BC-BNN-VP Hà

Vũ Văn Tám, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 09/02/2023 04:25:01
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Vũ Văn Tám

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB