Thông báo

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Thông báo, Trang 2
Thông báo 821/TB-BNN-VP ý kiến của Bộ trưởng Cao Đức Phát về chuẩn bị Hội nghị

Thông báo 821/TB-BNN-VP ý kiến của Bộ trưởng Cao Đức Phát về chuẩn bị Hội nghị "Phát triển sản xuất nông, lâm ngư nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới vùng miền núi phía Bắc" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 821/TB-BNN-VPNgày ban hành: 25 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Ngô Hồng Giang BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông báo 618/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 618/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 618/TB-BNN-VPNgày ban hành: 23 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Văn Việt BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 154/TB-BNN-VP ý kiến Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Tổng cục Thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 154/TB-BNN-VP ý kiến Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Tổng cục Thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 154/TB-BNN-VPNgày ban hành: 10 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Văn Việt BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 4606/TB-BLĐTBXH hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghĩ lễ, tết năm 2012 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông báo 4606/TB-BLĐTBXH hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghĩ lễ, tết năm 2012 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4606/TB-BLĐTBXHNgày ban hành: 07 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Thị Hải Chuyền BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 5384/TB-BNN-XD kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về dự án thủy lợi Phước Hòa tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch dự án ODA trong 9 tháng đầu năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 5384/TB-BNN-XD kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về dự án thủy lợi Phước Hòa tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch dự án ODA trong 9 tháng đầu năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5384/TB-BNN-XD Loại văn bản: Thông báo Ngày ban hành: 2012-11-05 Người ký: Trần Duy Tiến BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5384/TB-BNN-XD Hà
Thông báo 5384/TB-BNN-XD kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về dự án thủy lợi Phước Hòa tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch dự án ODA trong 9 tháng đầu năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 5384/TB-BNN-XD kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về dự án thủy lợi Phước Hòa tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch dự án ODA trong 9 tháng đầu năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5384/TB-BNN-XDNgày ban hành: 05 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Duy Tiến BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông báo 5383/TB-BNN-XD kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và dự án WB6 tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch dự án ODA trong 9 tháng đầu năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 5383/TB-BNN-XD kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và dự án WB6 tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch dự án ODA trong 9 tháng đầu năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5383/TB-BNN-XDNgày ban hành: 05 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Duy Tiến BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông báo 570/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại buổi làm việc với Tổng cục Hải quan phương án phối hợp triển khai Quyết định 48/2011/QĐ-TTg thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông báo 570/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại buổi làm việc với Tổng cục Hải quan phương án phối hợp triển khai Quyết định 48/2011/QĐ-TTg thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 570/TB-BGTVTNgày ban hành: 02 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Thị Phượng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 570/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 02
Thông báo 4623/TB-BNN-VP ý kiến của Bộ trưởng Cao Đức Phát về kiểm tra kết quả thi tuyển công chức do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 4623/TB-BNN-VP ý kiến của Bộ trưởng Cao Đức Phát về kiểm tra kết quả thi tuyển công chức do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4623/TB-BNN-VPNgày ban hành: 21 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Văn Việt BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 2527/TB-BKHCN tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Thông báo 2527/TB-BKHCN tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 2527/TB-BKHCNNgày ban hành: 06 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Chu Ngọc Anh BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2527/TB-BKHCN Hà Nội, ngày
Thông báo 4034/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 4034/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4034/TB-BNN-VPNgày ban hành: 20 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Văn Việt BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông báo 4033/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 4033/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4033/TB-BNN-VPNgày ban hành: 20 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Văn Việt BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông báo 3929/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp với Ban quản lý dự án lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 3929/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp với Ban quản lý dự án lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3929/TB-BNN-VPNgày ban hành: 14 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Văn Việt BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 3814/TB-BNN-VP đính chính Quyết định 1152/QĐ-BNN-KHCN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 3814/TB-BNN-VP đính chính Quyết định 1152/QĐ-BNN-KHCN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3814/TB-BNN-VPNgày ban hành: 08 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quốc Tuấn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông báo 3777/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp thẩm định phương án tái cơ cấu Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 3777/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp thẩm định phương án tái cơ cấu Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3777/TB-BNN-ĐMDNNgày ban hành: 07 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Hữu Điệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Tin nổi bật Thông báo

Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB