Thông báo

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Thông báo, Trang 4
Thông báo 3218/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp thẩm định phương án tái cơ cấu Tổng công ty Rau quả, nông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 3218/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp thẩm định phương án tái cơ cấu Tổng công ty Rau quả, nông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3218/TB-BNN-ĐMDNNgày ban hành: 06 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Hữu Điệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông báo 3175/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại Hội nghị tổng kết đề án thí điểm mở rộng và nâng cao khai thác, nuôi, thu mua, chế biến, xuất khẩu cá nóc đảm bảo an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 3175/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại Hội nghị tổng kết đề án thí điểm mở rộng và nâng cao khai thác, nuôi, thu mua, chế biến, xuất khẩu cá nóc đảm bảo an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3175/TB-BNN-VPNgày ban hành: 04 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quốc Tuấn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 234/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 234/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 234/TB-VPCPNgày ban hành: 03 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Văn Trọng Lý VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 234/TB-VPCP Hà Nội, ngày 03 tháng
Thông báo 233/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kế hoạch triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 233/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kế hoạch triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 233/TB-VPCPNgày ban hành: 03 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Quang Thắng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 233/TB-VPCP Hà Nội, ngày 03
Thông báo 231/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và tái cơ cấu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 231/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và tái cơ cấu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 231/TB-VPCPNgày ban hành: 02 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Văn Trọng Lý VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 231/TB-VPCP Hà Nội, ngày 02 tháng
Thông báo 2978/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 2978/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2978/TB-BNN-VPNgày ban hành: 22 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 2982/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 5 năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 2982/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 5 năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2982/TB-BNN-VPNgày ban hành: 22 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 2961/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại Hội nghị “Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất nấm” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 2961/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại Hội nghị “Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất nấm” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2961/TB-BNN-VPNgày ban hành: 21 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 2875/TB-BNN-BCĐ ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo

Thông báo 2875/TB-BNN-BCĐ ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo

Số hiệu: 2875/TB-BNN-BCĐNgày ban hành: 18 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Vinh Quang BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN CHỐNG NGẬP ÚNG KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Thông báo 239/TB-BTC điều hành kinh doanh xăng, dầu do Bộ Tài chính ban hành

Thông báo 239/TB-BTC điều hành kinh doanh xăng, dầu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 239/TB-BTCNgày ban hành: 07 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Tiến Thoả BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 239/TB-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm
Thông báo 216/TB-BTC điều hành kinh doanh xăng, dầu do Bộ Tài chính ban hành

Thông báo 216/TB-BTC điều hành kinh doanh xăng, dầu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 216/TB-BTCNgày ban hành: 23 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Tiến Thoả BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 216/TB-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm
Thông báo 2373/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp giao ban tháng 5/2012 công trình hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 2373/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp giao ban tháng 5/2012 công trình hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2373/TB-BNN-VPNgày ban hành: 23 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông báo 2343/TB-BNN-VP ý kiến của Bộ trưởng về đẩy nhanh tiến độ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật quý II năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 2343/TB-BNN-VP ý kiến của Bộ trưởng về đẩy nhanh tiến độ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật quý II năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2343/TB-BNN-VPNgày ban hành: 21 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Ngô Hồng Giang BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 174/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị sơ kết công tác chuẩn bị nhân lực cho khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 174/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị sơ kết công tác chuẩn bị nhân lực cho khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 174/TB-VPCPNgày ban hành: 14 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Hữu Vũ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 174/TB-VPCP Hà Nội, ngày 14
Thông báo 173/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 26 tháng 4 năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 173/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 26 tháng 4 năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 173/TB-VPCPNgày ban hành: 14 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Hữu Vũ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 173/TB-VPCP Hà Nội, ngày 14

Tin nổi bật Thông báo

Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB