Thông báo

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Thông báo, Trang 5
Thông báo 2106/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 2106/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2106/TB-BNN-VPNgày ban hành: 04 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 152/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 152/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 152/TB-VPCPNgày ban hành: 24 tháng 04 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 152/TB-VPCP Hà Nội, ngày 24
Thông báo 1504/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại hội nghị

Thông báo 1504/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại hội nghị "Công tác dự báo ngư trường khai thác hải sản" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1504/TB-BNN-VPNgày ban hành: 30 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông báo 118/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 118/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 118/TB-VPCPNgày ban hành: 28 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 118/TB-VPCP Hà Nội, ngày 28
Thông báo 99/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh về công tác ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 99/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh về công tác ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 99/TB-VPCPNgày ban hành: 19 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Hữu Vũ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 99/TB-VPCP Hà Nội, ngày 19 tháng
Thông báo 95/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 95/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 95/TB-VPCPNgày ban hành: 15 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Văn Trọng Lý VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 95/TB-VPCP Hà Nội, ngày 15 tháng
Thông báo 93/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 93/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 93/TB-VPCPNgày ban hành: 14 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/TB-VPCP Hà Nội, ngày 14 tháng 3
Thông báo 1261/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 3 năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 1261/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 3 năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1261/TB-BNN-VPNgày ban hành: 14 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 78/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 78/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 78/TB-VPCPNgày ban hành: 08 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 78/TB-VPCP Hà Nội, ngày 08 tháng 03
Thông báo 75/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 75/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 75/TB-VPCPNgày ban hành: 06 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Hữu Vũ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75/TB-VPCP Hà Nội, ngày 06 tháng 03
Thông báo 138/TB-BGDĐT bổ sung Điều lệ Hội khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ VIII năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông báo 138/TB-BGDĐT bổ sung Điều lệ Hội khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ VIII năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 138/TB-BGDĐTNgày ban hành: 01 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:138/TB–BGDĐT Hà Nội, ngày 01
Thông báo 67/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chi đối với công tác tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 67/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chi đối với công tác tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 67/TB-VPCPNgày ban hành: 29 tháng 02 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 67/TB-VPCP Hà Nội, ngày 29 tháng 02
Thông báo 1029/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp bàn về hỗ trợ của nước ngoài cho công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 1029/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp bàn về hỗ trợ của nước ngoài cho công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1029/TB-BNN-VPNgày ban hành: 29 tháng 02 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quốc Tuấn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 63/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 63/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 63/TB-VPCPNgày ban hành: 28 tháng 02 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Kiều Đình Thụ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/TB-VPCP Hà Nội, ngày 28 tháng 02
Thông báo 799/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với tỉnh Cà Mau do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 799/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với tỉnh Cà Mau do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 799/TB-BNN-VPNgày ban hành: 20 tháng 02 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Tin nổi bật Thông báo

Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB