Văn bản WTO

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Văn bản WTO, Trang 2
Tuyên bố 256/WTO/VB về sự Đóng góp của Tổ chức Thương mại Thế giới vào việc Đạt được sự Nhất quán hơn trong Hoạch định Chính sách Kinh tế Toàn cầu

Tuyên bố 256/WTO/VB về sự Đóng góp của Tổ chức Thương mại Thế giới vào việc Đạt được sự Nhất quán hơn trong Hoạch định Chính sách Kinh tế Toàn cầu

Số hiệu: 256/WTO/VBNgày ban hành: 01 tháng 01 năm 1990 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** TUYÊN BỐ VỀ SỰ ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI VÀO VIỆC ĐẠT ĐƯỢC SỰ NHẤT QUÁN HƠN TRONG HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH KINH TẾ TOÀN CẦU 1. Các Bộ trưởng
Quyết định số 227/WTO/VB về các Biện pháp Ưu đãi cho các Nước chậm Phát triển Nhất

Quyết định số 227/WTO/VB về các Biện pháp Ưu đãi cho các Nước chậm Phát triển Nhất

Số hiệu: 227/WTO/VBNgày ban hành: 01 tháng 01 năm 1990 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** QUYẾT ĐỊNH VỀ CÁC BIỆN PHÁP ƯU ĐÃI CHO CÁC NƯỚC CHẬM PHÁT TRIỂN NHẤT Các Bộ trưởng, Thừa nhận hoàn cảnh khó khăn của các nước chậm phát triển nhất và sự
Quyết định số 242/WTO/VB về Thương mại Dịch vụ và Môi trường

Quyết định số 242/WTO/VB về Thương mại Dịch vụ và Môi trường

Số hiệu: 242/WTO/VBNgày ban hành: 01 tháng 01 năm 1990 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** QUYẾT ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG Các Bộ trưởng, Quyết định khuyến nghị rằng tại phiên họp đầu tiên của mình Hội đồng về Thương mại Dịch vụ
Quyết định 232/WTO/VB về Đàm phán các Dịch vụ Viễn thông Cơ bản

Quyết định 232/WTO/VB về Đàm phán các Dịch vụ Viễn thông Cơ bản

Số hiệu: 232/WTO/VBNgày ban hành: 01 tháng 01 năm 1990 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐÀM PHÁN CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CƠ BẢN Các Bộ trưởng, Quyết định như sau: 1. Các cuộc đàm phán sẽ được tiến hành trên cơ sở tự nguyện với
Thoả thuận số 249/WTO/VB về các cam kết trong dịch vụ tài chính

Thoả thuận số 249/WTO/VB về các cam kết trong dịch vụ tài chính

Số hiệu: 249/WTO/VBNgày ban hành: 01 tháng 01 năm 1990 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** THOẢ THUẬN VỀ CÁC CAM KẾT TRONG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH Các nước tham gia Vòng đàm phán Uruguay đã được phép đưa ra các cam kết về dịch vụ tài chính theo Hiệp
Quyết định số 237/WTO/VB về một số Thủ tục Giải quyết Tranh chấp đối với Hiệp định Chung về Thương mại Dịch vụ

Quyết định số 237/WTO/VB về một số Thủ tục Giải quyết Tranh chấp đối với Hiệp định Chung về Thương mại Dịch vụ

Số hiệu: 237/WTO/VBNgày ban hành: 01 tháng 01 năm 1990 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ THỦ TỤC GIẢI QUYẾTTRANH CHẤP ĐỐI VỚI HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Các Bộ trưởng, Quyết định khuyến nghị rằng Hội đồng về
Quyết định số 228/WTO/VB về các Dịch vụ Tài chính

Quyết định số 228/WTO/VB về các Dịch vụ Tài chính

Số hiệu: 228/WTO/VBNgày ban hành: 01 tháng 01 năm 1990 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** QUYẾT ĐỊNH VỀ CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH Các Bộ trưởng, Ghi nhận rằng các cam kết của các nước tham gia đàm phán về các dịch vụ tài chính khi kết thúc vòng
Quyết định số 243/WTO/VB về Thương mại và Môi trường

Quyết định số 243/WTO/VB về Thương mại và Môi trường

Số hiệu: 243/WTO/VBNgày ban hành: 01 tháng 01 năm 1990 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** QUYẾT ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG Các Bộ trưởng, Nhóm họp nhân dịp ký Văn kiện cuối cùng về những Kết quả của Vòng đàm phán thương mại đa biên
Quyết định số 233/WTO/VB về Đàm phán Dịch vụ Vận tải Đường biển

Quyết định số 233/WTO/VB về Đàm phán Dịch vụ Vận tải Đường biển

Số hiệu: 233/WTO/VBNgày ban hành: 01 tháng 01 năm 1990 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐÀM PHÁN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN Các Bộ trưởng, Ghi nhận rằng các cam kết của các nước tham gia đưa ra về thương mại dịch vụ đường biển
Tuyên bố số 251/WTO/VB của các Bộ trưởng về thương mại các sản phẩm Công Nghệ Thông Tin

Tuyên bố số 251/WTO/VB của các Bộ trưởng về thương mại các sản phẩm Công Nghệ Thông Tin

Số hiệu: 251/WTO/VBNgày ban hành: 01 tháng 01 năm 1990 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** TUYÊN BỐ BỘ TRƯỞNG VỀ THƯƠNG MẠI CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SINGAPORE, 13/2/1996 Các Bộ trưởng, Đại diện cho các nước Thành viên sau đây của Tổ chức
Quyết định 238/WTO/VB về Rà soát Điều 17.6 của Hiệp định về Thực hiện Điều VI của GATT 1994

Quyết định 238/WTO/VB về Rà soát Điều 17.6 của Hiệp định về Thực hiện Điều VI của GATT 1994

Số hiệu: 238/WTO/VBNgày ban hành: 01 tháng 01 năm 1990 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** QUYẾT ĐỊNH VỀ RÀ SOÁT ĐIỀU 17.6 CỦA HIỆP ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN ĐIỀU VI CỦA GATT 1994 Các Bộ trưởng, Quyết định như sau: Tiêu chuẩn đối với việc rà soát tại
Quyết định số 229/WTO/VB về Các Thủ tục Thông báo

Quyết định số 229/WTO/VB về Các Thủ tục Thông báo

Số hiệu: 229/WTO/VBNgày ban hành: 01 tháng 01 năm 1990 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** QUYẾT ĐỊNH VỀ CÁC THỦ TỤC THÔNG BÁO Các Bộ trưởng, Quyết định khuyến nghị Hội nghị các Bộ trưởng thông qua các với quyết định về việc bổ xung và rà soát
Quyết định số 244/WTO/VB về Trường hợp Cơ quan Hải quan Có Lý do Nghi ngờ sự Trung thực hoặc Chính xác của Giá trị Khai báo Hải quan

Quyết định số 244/WTO/VB về Trường hợp Cơ quan Hải quan Có Lý do Nghi ngờ sự Trung thực hoặc Chính xác của Giá trị Khai báo Hải quan

Số hiệu: 244/WTO/VBNgày ban hành: 01 tháng 01 năm 1990 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** QUYẾT ĐỊNH VỀ TRƯỜNG HỢP CƠ QUAN HẢI QUAN CÓ LÝ DO NGHI NGỜ SỰ TRUNG THỰC HOẶC CHÍNH XÁC CỦA GIÁ TRỊ KHAI BÁO HẢI QUAN Các Bộ trưởng, Đề nghị Uỷ ban về
Quyết định số 234/WTO/VB về Đàm phán về Đi lại của Tự nhiên nhân

Quyết định số 234/WTO/VB về Đàm phán về Đi lại của Tự nhiên nhân

Số hiệu: 234/WTO/VBNgày ban hành: 01 tháng 01 năm 1990 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐÀM PHÁN VỀ ĐI LẠI CỦA TỰ NHIÊN NHÂN Các Bộ trưởng, Ghi nhận các cam kết từ Vòng Đàm phán Uruguay về sự đi lại của thể nhân nhằm mục tiêu
Quyết định số 225/WTO/VB về Biện pháp chống vòng tránh

Quyết định số 225/WTO/VB về Biện pháp chống vòng tránh

Số hiệu: 225/WTO/VBNgày ban hành: 01 tháng 01 năm 1990 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** QUYẾT ĐỊNH VỀ BIỆN PHÁP CHỐNG VÒNG TRÁNH Các Bộ trưởng, Lưu ý rằng trong khi vấn đề vòng tránh các biện pháp thuế chống phá bán giá đã trở thành một bộ

Tin nổi bật Văn bản WTO

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB